Problemy z płatnościami w branży transportowej

Sieci handlowe uzupełniają zapasy przed mikołajkowo – świątecznym szałem zakupowym. Niestety to, co powinno napędzać branżę transportową, często oznacza dla niej kłopoty. Coraz częstszą praktyką jest bowiem regulowanie zobowiązań wobec firm transportowych z dużym opóźnieniem.


 


Zacięta konkurencja i liczne promocje mające skusić klientów w gorącym zakupowo okresie drenują branżę handlową. Jedni, jak krakowska sieć delikatesów, upadają, inni – nastawieni na bezpardonową walkę o wynik finansowy – szukają oszczędności i taniego finansowania, gdzie tylko się da. Jednym z tego przejawów jest „dociskanie” branży transportowej – nie tylko na stawkach przewozowych, ale i na terminach regulowania zobowiązań.


 


– Oczywiście 60- czy nawet 90-dniowe terminy płatności należności w transporcie funkcjonują od dawna, ale w ostatnim czasie skala zjawiska nasila się. Widzimy to po liczbie będących w trudnej sytuacji przedsiębiorców transportowych, zgłaszających się do nas w poszukiwaniu finansowania – mówi Piotr Gąsiorowski – Prezes Zarządu eFaktor S. A.


 


Teraz przewozisz, na wiosnę zarobisz


Branża transportowa jest jedną z tych, w których problemy z odroczonymi terminami płatności i przeciąganymi zobowiązaniami są największe.


 


Działa to tak: sieć handlowa (lub pośredniczący w procesie przewozowym spedytor) oczekuje wystawienia faktury za transport z 90-dniowym terminem zapłaty. Przewoźnik, chcąc nie chcąc, godzi się na takie drakońskie warunki, obawiając się utraty dużego klienta. Ogromna konkurencja wśród firm transportowych sprawia, że chcąc utrzymać zlecenia, muszą zgadzać się nawet na tak niekorzystne warunki. W ten sposób sieć handlowa obraca środkami należnymi przewoźnikowi nawet przez kilka miesięcy, nie płacąc za to ani grosza. Przychód za usługę wykonaną pod koniec listopada na jego konto wpływa w marcu, oczywiście pod warunkiem, że 90-dniowy termin zapłaty na fakturze zostanie dochowany. Przedsiębiorca transportowy chcąc jednak prowadzić działalność i przyjmować kolejne zlecenia zmuszony jest do zaciągania kredytu czy szukania innych sposobów finansowania. Niezależnie od wpływów trzeba na bieżąco opłacać pracowników, ponosić koszty zakupu paliwa, użytkowania floty czy obsługi leasingowej.


 


– Branża transportowa tradycyjnie już jesienią puka do drzwi faktorów, niestety nie u wszystkich spotyka się z przychylnym przyjęciem. Faktorzy zależni lub związani z bankami najchętniej podejmują współpracę z dużymi podmiotami, mającymi grupę stałych odbiorców i kontrahentów. Branża transportowa charakteryzuje się jednak znaczącą rotacją klientów. Dodatkowo jej specyfiką jest duża ilość, ale jednak mniejszych kwotowo faktur. Z naszych doświadczeń wynika, że również ci mniejsi przewoźnicy są wiarygodnymi, solidnymi partnerami i warto im zaufać, nawet jeśli nie mogą się wykazać długą historią współpracy z kontrahentem, a nawet korzystają wyłącznie ze zleceń z giełdy transportowej. Dzięki naszemu faktoringowi takie firmy mogą się rozwinąć, zwiększyć tabor i dzięki temu skalę działalności – mówi Piotr Gąsiorowski z eFaktor.


 


 


Im mniejsza firma, tym bardziej potrzebuje finansowania


Faktoring jest rozwiązaniem możliwym do zastosowania we wszystkich firmach, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, a co za tym idzie – borykają się z problemem utrzymania płynności finansowej. Im mniejsza firma, tym mniejszymi zazwyczaj rezerwami finansowymi na ciężki czas dysponuje. Przykładem może być przedsiębiorstwo transportowe użytkujące kilka pojazdów. Każda firma potrzebuje bieżących środków, aby móc regulować swoje zobowiązania, utrzymywać dobrą opinię wśród partnerów biznesowych, mieć dostęp do korzystnych warunków współpracy itp. Faktoring umożliwia przedsiębiorstwu skrócenie cyklu rotacji należności. To z kolei przekłada się na poprawę bieżącej płynności firmy. Taki sposób finansowania z roku na rok zyskuje na popularności.


Po trzech kwartałach 2016 faktorzy odkupili zobowiązania o łącznej wartości prawie 113 mld zł, czyli o 20% więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2015 (dane Polskiego Związku Faktorów). Z faktoringu korzysta już blisko 10 tys. firm. Nie wiadomo, jak dużo przypada na branżę transportową, faktorzy są jednak zgodni, że przewoźnicy należą do ich częstych klientów.