Postępowanie ws bramek na A2 w toku

Urząd Zamówień Publicznych nie wstrzymał dialogu konkurencyjnego mającego wyłonić firmę, która zaprojektuje i wybuduje system poboru opłat dla autostrady A2 na odcinku Konin – Stryków – informuje GDDKiA

Prowadzona przez UZP kontrola uprzednia dla tego projektu jest w toku.  Kontrola jest zgodna z Prawem Zamówień Publicznych, a dla postępowań o takiej wartości kosztorysowej jest obowiązkowa.     

Na wniosek UZP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobowiązana do dostarczenia dodatkowych dokumentów z wcześniejszych etapów dialogu konkurencyjnego.

Wybór wykonawcy systemu poboru opłat GDDKiA rozstrzygnęła w maju. Od maja do czerwca toczyło się postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie przed Sądem Okręgowym. Ostatecznie wybór został rozstrzygnięty wyrokiem sądu z 27 czerwca 2008 roku.
 
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia a cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Dostosowanie autostrady A2 do systemu poboru opłat oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (budowa stacji paliw, moteli i lokali gastronomicznych) to dwa oddzielne postępowania, niezależne od siebie. Rozstrzygnięcie przetargu na MOP’y ma nastąpić do końca października.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj