Pierwsze rekordy giełdy wierzytelności TRANS-a

Ponad 200 pozycji, łączna kwota długów przekazanych na giełdę przekroczyła 1 200.000 złotych, około 30 spraw  zostało przekazanych do Kancelarii Prawnej TRANS – to pierwsze statystyki Systemu „Zgłoś dłużnika”. 

Giełda wierzytelności transportowych funkcjonuje od 1 listopada 2007r. Jest dostępna za pośrednictwem największej polskiej giełdy wolnych ładunków i pojazdów – Europejskiej Giełdy Transportowej TRANS. Jest dostępna za pomocą opcji „Lista dłużników”, znajdującej się w głównym oknie komunikatora i giełdy TRANS.

Giełda wierzytelności została stworzona z myślą o szybkim i sprawnym odzyskiwaniu należności transportowych za zrealizowane przewozy, a także inne zobowiązania, poprzez publiczne piętnowanie dłużników i utrudnienie im przez to funkcjonowania w branży.Z ponad pół tysiąca rozpatrzonych spraw powyżej 60 proc. zakończyło się pozytywnie dla wierzycieli, tj. długi zostały spłacone.

Wiele spośród nich zostało uregulowanych w ciągu zaledwie kilku dni od momentu zgłoszenia sprawy i tym samym nie trafiło nawet na giełdę wierzytelności.

– Prowadzona przez giełdę TRANS usługa (giełda wierzytelności i Zgłoś dłużnika) okazała się bardzo skuteczna. W przeciągu niespełna dwóch tygodni odzyskaliśmy należności, o które upominaliśmy się przez ponad miesiąc. Odbyło się to w sposób bezstresowy. Sposób poinformowania o zadłużeniu jest prosty i czytelny dla naszego dłużnika. Co więcej, w odróżnieniu od kilku innych giełd, TRANS wykonuje swoją usługę nieodpłatnie, co w czasach, gdy przewoźnicy muszą oszczędzać, choćby ze względu na wysokie koszty paliwa, ma duże znaczenie. Na pewno w podobnej sytuacji skorzystamy z tej usługi. Okazali się skuteczniejsi od niejednej firmy windykacyjnej – mówi Andrzej Malkowski, pracownik Transport & Spedycja Klimek.

Więcej informacji o giełdzie wierzytelności oraz Systemie „Zgłoś dłużnika” dostępnych jest na stronie www.trans.eu