Perspektywy dla Polski

Nie jest tak źle, mimo napięć politycznych Polska ma znakomite perspektywy, a obecne problemy są do rozwiązania- ocenia tygodnik "The Economist" w raporcie o Polsce.

Zdaniem jego autora Edwarda Lucasa zarówno Polacy, jak i zewnętrzni obserwatorzy przedstawiają zbyt ponury obraz sytuacji. Nasz kraj unowocześnił się i pod wieloma względami jest państwem takim jak inne. Pokutujący na Zachodzie mit zacofanego kraju rolniczego nie ma pokrycia w rzeczywistości. Warszawa jest naszpikowana wieżowcami, a większość kraju jest podłączona do Internetu – pisze "The Economist".
W opinii autorów w wielu dziedzinach jest jednak naprawdę źle, np. w transporcie. Wiele jest więc do zrobienia, zwłaszcza w zakresie likwidowania barier dla inwestorów, upraszczania procedur biurokratycznych, przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych, jak również zmiany w podatkach i walka z korupcją. W opinii tygodnika m.in. bariery inwestycyjne powodują, iż w ostatnich latach przyciągaliśmy relatywnie mniej inwestycji zagranicznych niż państwa, które w 2004 roku wraz z nami weszły do Unii Europejskiej, i że rozwijaliśmy się wolniej od nich. Co gorsza, mamy najwyższą ze wszystkich nowych krajów UE stopę bezrobocia mimo dużej emigracji zarobkowej.

O tym, że polska gospodarka ma jednak możliwości rozwoju – zdaniem tygodnika – świadczy przede wszystkim szybki wzrost eksportu. Według przewidywań The Economist Intelligence Unit przez najbliższe lata będzie się on zwiększał w tempie 8 proc. rocznie. 

Niepokojące może być podejście rządu do współpracy w Unii Europejskiej (tygodnik przypomina tu postawę eksministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela podczas negocjacji w sprawie cukru) i brak koordynacji w posunięciach rządu. Naprawdę niebezpieczne byłoby jednak wywołanie paniki wśród zagranicznych inwestorów. Według autorów raportu, mogłoby się tak zdarzyć w wypadku rezygnacji z wejścia do strefy euro. Doprowadziłoby to do spadku kursu złotego, dużej inflacji i osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Ale – jak podkreśla "The Economist" – nic takiego się nie dzieje. A możliwości, jakie przed polskimi firmami stworzyło wejście do Unii Europejskiej, dają szanse na szybki rozwój.
h.b.
Więcej: Rzeczpospolita, 12.05.2006

Poprzedni artykuł
Następny artykuł