PEKAES sprzedaje Expolco-Transped

PEKAES podpisał umowy sprzedaży wszystkich posiadanych 298 udziałów spółki
Expolco-Transped. Kupującym jest firma Skat Transport oraz dotychczasowy
udziałowiec i Prezes Expolco-Transped, Wiesław Frolików.

Podstawową działalnością Expolco-Transped jest spedycja morska oraz transport całopojazdowy. Po pierwszych trzech kwartałach 2011 r. spółka wygenerowała przychody w wysokości 14,1 mln zł, o 16% więcej niż w tym samym okresie 2010 roku.

Expolco-Transped jest kolejną po ATB Truck spółką zależną, która zostanie sprzedana.. Proces skupienia się
PEKAES na działalności podstawowej –logistyce i spedycji oraz reorganizacja Grupy są kluczowymi celami
przyjętej w 2010 r. strategii rozwoju. W tym celu również, we wrześniu ubiegłego roku, PEKAES połączył się ze
spółką zależną De Point.

Sprzedaż Expolco to kolejny krok w zapowiedzianym procesie reorganizacji Grupy PEKAES. W nowym roku nasi akcjonariusze i inwestorzy otrzymają bardziej klarowny obraz firmy, która skupia się na tym, co robi najlepiej, biznesie TSL – mówi Jacek Machocki, prezes Grupy PEKAES.

Środki pozyskane ze sprzedaży spółki zależnej zasilą zasoby pieniężne w PEKAES, których wartość na koniec III kw. 2011 r. wynosiła ponad 90 mln złotych.

Przychody Grupy PEKAES po trzech kwartałach 2011 r. wyniosły 522,4 mln zł, a zysk netto 57,8 mln złotych.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł