Opłata PRM

P.P. "Porty Lotnicze" planuje wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 2008 roku nowej opłaty specjalnej w celu sfinansowania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym drogą lotniczą.


W związku z wejściem w życie od dnia 26 lipca 2008 roku postanowień Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, nakładające na zarządzających portami lotniczymi obowiązek zapewnienia tym osobom pomocy w portach lotniczych, umożliwiającej im odbycie podróży lotniczej uprzejmie informujemy, że w PL Warszawa im. F. Chopina obowiązek ten będzie realizowany w oparciu o umowy zawarte przez PPL z agentami obsługi naziemnej prowadzącymi obsługę pasażerską, tj. WAS i LGS. Agenci ci będą świadczyć usługi na rzecz obsługiwanych przez siebie przewoźników chyba, że przewoźnik wskaże drugiego agenta. Koszty związane ze świadczeniem ww. usług będą ponoszone przez PPL w formie wynagrodzenia płaconego agentom obsługi naziemnej.

Rozporządzenie daje prawo zarządzającemu portem do nałożenia specjalnej opłaty na użytkowników
portu lotniczego w celu sfinansowania pomocy (Art. 8 pkt 3 i 4 Rozporządzenia) oraz prawo do nałożenia opłat dodatkowych za udzielenie pomocy o wyższym standardzie lub świadczenie usług dodatkowych (art. 9 pkt. 5 Rozporządzenia). Opłata ta jest dzielona pomiędzy użytkowników portu lotniczego proporcjonalnie do całkowitej liczby wszystkich pasażerów, jaką każdy z nich przewozi z i do
tego portu lotniczego.

W związku z powyższym PPL planuje wprowadzenie od dnia 1 sierpnia 2008 r. opłaty specjalnej w
wysokości 0,71 zł za każdego pasażera odlatującego. Podstawą naliczenia opłaty będzie ta sama
liczba pasażerów, od jakiej naliczana jest opłata pasażerska. Taki sposób naliczania opłaty specjalnej jest zdaniem PPL najlepszy, odzwierciedla on bowiem wymogi Rozporządzenia i nie stwarza konieczności
tworzenia odrębnych baz naliczeniowych. Proponujemy, aby wysokość stawki jednostkowej opłaty
obowiązywała do dnia 31 grudnia 2008 roku, z możliwością jej przedłużenia na rok 2009 lub ewentualnej weryfikacji.

źródło: PPL

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili