Nowe rozporządzenie w sprawie transportu lotniczego

""Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje o nowym projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących transportu lotniczego na terytorium Wspólnoty. 

Prace legislacyjne nad tym aktem prawnym odbywają się w trybie procedury współdecydowania. Procedura ta obejmuje trzy czytania w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. W ramach prac nad tym projektem w grupie roboczej Rady uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia stanowi propozycję nowego uregulowania zagadnień ujętych w trzech obecnie obowiązujących Rozporządzeniach Rady:

2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym,

2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych,

2409/92/EWG z dnia 23 lipca 1992r. w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze.

Projekt ten ma celu wzmocnienie wspólnotowego rynku lotniczego i dalszą jego liberalizację. Nowy akt prawny ma zapewnić lepszą ochronę pasażerów poprzez nakaz informowania pasażerów o rzeczywistej, całkowitej cenie biletu (obejmującej również wszelkie podatki i opłaty dodatkowe) oraz zniesienie dyskryminacji cenowej dotyczącej miejsca zakupu biletu.

W odniesieniu do przepisów dotyczących koncesji na prowadzenie przewozów przewiduje się bardziej wnikliwe monitorowanie sytuacji finansowej przewoźników oraz uszczegółowienie przepisów dotyczących leasingu statków powietrznych z krajów trzecich.

W zakresie obowiązku użyteczności publicznej projekt ma na celu doprecyzowanie kryteriów oraz uszczegółowienie procedury nakładania tego obowiązku na trasy lotnicze.

W odniesieniu do tworzenia systemu portów lotniczych i dystrybucji ruchu pomiędzy portami obsługującymi tę samą aglomerację projekt precyzuje warunki, które muszą być spełnione, aby taki podział ruchu mógł zostać dokonany. Wprowadza ona także zmiany w procedurze dokonywania dystrybucji ruchu w takim systemie.

W zakresie umów dwustronnych o komunikacji lotniczej nowelizacja tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego zakłada usunięcie niezgodności pomiędzy rynkiem wewnętrznym UE a rynkiem przewozów do krajów trzecich.

Najważniejsze założenia projektu Rozporządzenia w tym zakresie to:

  • zapewnienie spójności pomiędzy rynkiem wewnętrznym a relacjami zewnętrznymi, włączając w to Jednolitą Europejską Przestrzeń Powietrzną (Single European Sky),

  • zarządzanie dostępem przewoźników z krajów trzecich do tras wewnątrzwspólnotowych w spójny sposób poprzez negocjacje na poziomie wspólnotowym (negocjacje KE),

  • zapewnienie niedyskryminacji w zakresie możliwości zawierania umów o dzieleniu oznakowania linii z przewoźnikami z państw trzecich oraz taryf na przewozach do państw trzecich poprzez punkt w innym państwie członkowskim (szósta wolność).

e-logistyka.pl

Źródło: Urząd lotnictwa Cywilnego, 17.04.2007

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili