Nowe inwestycje w BCT

BCT realizuje kolejną fazę wartego 100 mln USD planu inwestycyjnego. Dotyczy on. m.in. wzrostu zdolności przeładunkowej, czy wprowadzenia nowoczesnych procedur operayjnych.

W ramach tych działań podjęto decyzję o zakupie kolejnych dwóch suwnic placowych – RTG, wdrożono w czerwcu nowy zintegrowany system operacyjny do obsługi operacji terminalowych oraz zatrudniono blisko 100 nowych pracowników. Wspomniane inwestycje mają stanowić odpowiedź na potrzeby rynku, a w głównej mierze aktualnych i przyszłych klientów BCT.

Nowe suwnice RTG (Rubber Tyred Gantries) mają wspomóc 16 dotychczas pracujących na terminalu suwnic placowych. Decyzję o zakupie sprzętu Zarząd BCT podjął mając na względzie wzrost efektywności obsługi kontenerów na placu co przyczyni się do szybszej obsługi statków jak też skrócenia czasu postoju samochodów ciężarowych. Nowy zakup daje też możliwość zwiększenia zdolności przeładunkowej terminalu, która obecnie wynosi 750 000 TEU.

Kolejną zrealizowaną już inwestycją jest nowo wprowadzony system operacyjny TOS – Terminal Operations System. Został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, dających możliwość planowania manipulacji kontenerów na placu oraz korzystania z systemu przez Internet. Twórcą systemu jest firma Tideworks z Seatle (USA), lider w tworzeniu terminalowych oprogramowań komputerowych.

Od czasu kupna BCT przez ICTSI – (International Container Terminal Services Inc.) w 2003 roku, zrealizowano około 40% zamierzonego budżetu inwestycyjnego opiewającego na 100 mln. USD. Zakupiono m.in. 8 suwnic placowych RTG, 3 suwnice nabrzeżowe STS w tym dwie typu Post-Panamax oraz inny sprzęt do obsługi kontenerów jak wózki widłowe, ciągniki, naczepy itp. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu zdolności przeładunkowej terminala, z 400 000 TEU w 2002 roku do aktualnie 750 000 TEU. Pozostałe do zrealizowania 60% planu inwestycyjnego, ma doprowadzić do osiągnięcia potencjalnej zdolności przeładunkowej terminalu w wysokości 1.2 mln. TEU.

e-logistyka.pl

źródło: BCT