Motoryzacja to wymagający klient

Dlaczego branża motoryzacyjna wywiera tak duży wpływ na logistykę? Wiąże się to m.in. z globalizacją procesu produkcji, rozproszeniem dostawców podzespołów czy też pojawianiem się coraz nowszych modeli samochodów, wyposażonych w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Wymagany jest zintegrowany system zarządzania łańcuchem dostaw. Operatorzy logistyczni, którzy chcą pracować dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, muszą dotrzymywać im kroku, a czasem nawet nieco „wyprzedzać”, projektując rozwiązania i usługi, które mogą być implementowane zarówno dla rynków lokalnych jak i globalnych.


Europejskie zagłębie dla motoryzacji


W Polsce branża motoryzacyjna to istotna gałąź gospodarki. Według danych Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, w Polsce działa około 900 producentów części samochodowych, co sprawia, że nasz kraj jest uznawany za europejskie zagłębie w branży poddostawczej dla motoryzacji. Zdecydowana większość akcesoriów i części jest eksportowana. Główne rynki zbytu to Niemcy, Czechy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Raport „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce” – przygotowany przez firmę doradczą KPMG, pokazuje, że chociaż spada liczba samochodów produkowanych w naszym kraju, to wyraźnie wzrasta sprzedaż części i akcesoriów na nowe rynki pozaeuropejskie.


„Aby rozwój eksportu był możliwy, a towary dotarły bezpiecznie i na czas do celu, potrzebne są kompleksowe rozwiązania logistyczne, odpowiadające na specyficzne potrzeby branży motoryzacyjnej. Patrząc z punktu widzenia branży TSL, aby świadczyć usługi logistyczne dla rynku automotive, trzeba posiadać odpowiednie know-how, infrastrukturę – np. globalną sieć, a także spełniać bardzo wysokie wymagania jakościowe.” – mówi Arkadiusz Marczyk, Menedżer ds. Kluczowych Klientów w DB Schenker Logistics.


Wieloetapowa obsługa


Logistyka branży motoryzacyjnej ma swoją specyfikę. Operator logistyczny musi ciągle pracować nad optymalizacją własnych procesów i nieprzerwanie poszukiwać nowych rozwiązań tak, aby stanowiły one wartość dodaną dla klientów. Nie mniej ważna dla firm z sektora motoryzacyjnego jest gotowość do obsługi procesu klientów w całym łańcuchu dostaw. Począwszy od transportu surowców od dostawców, poprzez logistykę produkcji, kończąc na obsłudze rynku części zamiennych, tzw. „aftermarket”. Klienci oczekują również realizacji usług specjalnych, na przykład: wstępnego montażu komponentów.


„Niezwykle ważnym elementem jest doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z tej branży, najlepiej poświadczone referencjami od innych klientów. Niezbędna jest także wiedza dotycząca specyfiki samego rynku automotive, produkcji w branży motoryzacyjnej, znajomość procesów i metodyki dostaw zgodnie z zasadami Just-In-Time. Ważne jest również, aby operator logistyczny posiadał wysokie standardy jakościowe oraz pracował zgodnie z kulturą ciągłego doskonalenia. Wreszcie istotne jest, aby firma potrafiła zapewnić bezpieczeństwo swojemu klientowi, na przykład poprzez posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia oraz planów awaryjnych na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.” – wylicza Arkadiusz Marczyk.