6.1 C
Warszawa
niedziela, 21 kwietnia, 2024

Jaki był rok 2013 dla branży TSL

Rok 2013 był także okresem stabilizacji sprzedaży w stosunku do roku 2012, a zapotrzebowanie na rynku usług TSL w stosunku do roku poprzedniego pozostało na podobnym poziomie. Opłaty e-myto w coraz większej liczbie krajów, rosnące ceny serwisu, ubezpieczeń oraz nowe przepisy podatkowe – to czynniki, które wpłynęły na zwiększenie średniego kosztu operacyjnego. Branżę transportową czekały nowe wyzwania, wynikające przede wszystkim z poszukiwania oszczędności i optymalizacji kosztów w wielu branżach.


W skrajnych przypadkach, wzrost obciążeń firm transportowych spowodował przejście małych przewoźników do szarej strefy, co miało bezpośredni wpływ na destabilizację cen frachtów. Oprócz tego, dostawcy musieli się zmierzyć z narastającą konkurencją. Priorytetowym celem branży w roku 2013 był ciągły rozwój, poszerzanie i indywidualizowanie oferty, idące w parze ze wzrostem jakości usług. Ważny aspekt stanowiły również działania wpływające na usprawnienie obsługi klienta.Najważniejsza w dalszym ciągu jest jakość i terminowość usług, ale coraz większe znaczenie zaczął odgrywać szybki kontakt z klientem. Branża transportowa musiała wypracować rozwiązania, które pozwoliły na obniżenie kosztów i dostosowanie oferty do stale rosnących wymagań. Trafnym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie usługi transportu intermodalnego. Jednym z ważnych elementów rozwoju były inwestycje w technologie usprawniające proces zarządzania flotą oraz obsługę klienta. Szanse pojawiły się także na polu specjalizacji pracowników. Do tej pory czekamy również na ujednolicenie e-myta, co stanowiłoby znaczne ułatwienie w fazie planowania kosztów. – SKAT Transport.


 


Bacznie obserwując i analizując sytuację ekonomiczną w krajach europejskich można wysunąć tezę, że rynek się stabilizuje. Przepisy w strukturach krajów unijnych powoli, ale stopniowo zostają ujednolicane, infrastruktura drogowa z roku na rok wygląda coraz lepiej, a na rynku przybywa wykwalifikowanych pracowników. Ryzyko stanowi ciągły wzrost kosztów operacyjnych oraz zacięta walka cenowa pomiędzy konkurencją.


Ostatnie lata przynoszą odnowienie poprzednich wartości większości wskaźników rynkowych, jednakże w wielu jeszcze dziedzinach nie osiągnęły one wartości sprzed 2008r. Odnotowano także wiele nowych zjawisk i trendów, które mają wpływ na zwiększanie efektywności prowadzonej działalności transportowej. -mówi dr Ernest Czermański,  Uniwersytet Gdański.


 W przeciągu 4 lat tona paliwa podrożała o ponad 1500 zł. W 2013 roku cena paliwa uległa stabilizacji. Trudno jednak przewidzieć zachowanie poziomu cen w roku 2014,  szczególnie gdy jest on skorelowany z cenami ropy na rynkach światowych, które z kolei są bardzo podatne na wpływ różnych wydarzeń na świecie.


""

 


 


 


 


 


Źródło: „Transport pod lupą” Raport 2013,  Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Według raportu „Transport pod lupą” zrealizowanego przez Europejski program Modernizacji dla Firm wynika, że minione I półrocze 2013 roku źle ocenia 77% ankietowanych.Nowe przepisy prawneNowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która weszła w życie 15 lipca 2013 stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców. Istotą nowelizacji było wprowadzenie nowych zasad dotyczących wykonywania przewozów drogowych oraz dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy dotyczące dokumentacji kompetencji, wymagań zawodowych oraz informacji o sytuacji finansowej przewoźnika zostały ujednolicone. Istotną zmianę stanowią nowe regulacje czasu pracy samozatrudnionego kierowcy.


Branża TSL ponosi coraz większą odpowiedzialność podatkową i staje przed surowszymi wymogami licencyjnymi, środowiskowymi oraz technicznymi. Od początku 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportu. Zmiany wpłynęły na zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych nakładanych na branżę TSL. Wzrost kosztów prowadzenia działalności przełożył się odpowiednio na wzrost cen usług, który był niezbędny w celu utrzymania rentowności wielu firm.Zgodnie z nowelizacją Ustawy o czasie pracy kierowców, nowe regulacje wprowadzają ograniczenia dla kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Tygodniowy czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 60 godzin, natomiast w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,  również  tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza kary za przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy w postaci mandatów od 50 do 500 pln.


Kolejne przepisy, wprowadzone przez ustawodawcę mocno ograniczają elastyczność samozatrudnionych kierowców. Komplikuje to planowanie transportu oraz realizację usług, co może wydłużyć czas dostawy ładunku. Dla firm transportowych, zatrudniających kierowców „na działalność” jest to dodatkowe utrudnienie z racji tego, że nadal nie ma jednolitej interpretacji w stosowaniu nowych regulacji przez organy kontrolne takie jak PIP oraz ITD.– dodaje SKAT Transport.


 


W roku 2013 wzrost stawek maksymalnych od środków transportowych uplasował się w granicach aż 4% w porównaniu z rokiem 2012. Część samorządów podwyższyła wartość podatku, ale nie wszyscy skorzystali z możliwości wprowadzenia tak wysokiej zmiany, szczególnie mniejsze gminy postąpiły zachowawczo w temacie zwiększania opodatkowania.Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. z dnia 07.08.2013 ogłoszonych w dniu 09.09.2013, od nowego roku nastąpi kolejny wzrost stawek maksymalnych od środków transportowych. Średnio jest to podwyżka o 0.9% w przypadku ciągników siodłowych oraz naczep.Dla firmy transportowej posiadającej własny tabor każda podwyżka, nawet z pozoru niewielka, to duże dodatkowe koszty. Nasza flota liczy kilkaset jednostek transportowych, ale wierzymy, że samorządy lokalne, które mogą, ale nie muszą korzystać z możliwości podwyższenia podatku, podejmą rozsądne decyzje w kolejnych uchwałach w powyższym temacie.– SKAT Transport.


 


KonkurencjaKonkurencja na polskim rynku transportowym uległa znacznemu wzrostowi w roku 2012, czego przyczyną było między innymi organizowane w kraju Euro 2012. Od tego czasu zauważalny jest stały wzrost konkurencyjności a w związku z tym, walka o klienta staje się bardziej wymagająca. Tendencja zwyżkowa kosztów prowadzenia działalności zmusiła wielu przewoźników do optymalizacji swojej oferty, poprzez wprowadzanie rozwiązań obniżających koszty wewnętrzne oraz zewnętrzne ponoszone przez firmę. Jednak nie wszystkie firmy sięgnęły po takie rozwiązania skupiając się jedynie na cenowej walce o klienta lub nawet podjęły decyzję o rezygnację z ponoszenia niektórych obowiązkowych kosztów (np. ubezpieczeń, przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy oraz  zakupu odpowiednich zezwoleń). Takie działania  klasyfikują firmy do przejścia w „szarą strefę”.


Ogólny dostęp do giełd transportowych wpływa natomiast na spadek wiarygodności branży. W obliczu tej sytuacji, małe firmy zaniżają ceny i oferują usługi gorszej jakości, czego konsekwencją jest „psucie rynku” oraz pogorszenie wizerunku przewoźników.Czynników decydujących o wyborze operatora transportowego jest wiele, ale z mojej perspektywy zdecydowanie będzie to  jakość i serwis w szeroko rozumianym tego znaczeniu. Zrozumienie biznesu i potrzeb klienta, zarzadzanie wyjątkami i sytuacjami kryzysowymi oraz szybki czas reakcji to chyba najważniejsze. Umiejętność zrealizowania w pełni kontraktu i złożonych obietnic w szczególności to następne elementy, które można jednak zweryfikować dopiero po jakimś czasie współpracy. – mówi Tomasz Czajkowski, Transport Manager International PaperPotencjalne zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego na polskim i unijnym rynku wydaje się coraz częściej uzależnione od poziomu współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi głównie usługi komplementarne, ale także i konkurencyjne w kierunku ustalenia nisz rynkowych dla wszystkich, specjalizację i wzajemną pomoc w realizacji zadań transportowych. Ponadto wskazane jest także poszerzanie samej oferty usługowej, właśnie dzięki m.in. ścisłej współpracy z innymi podmiotami, które specjalizują się w innych usługach. Nie bez znaczenia jest także czynnik oceny samych klientów przedsiębiorstwa, gdzie do najważniejszych wyznaczników wysokiej oceny jest świadczenie usług terminowo, rzetelnie i kompleksowo. Cena natomiast zdaje się odgrywać drugo- lub trzeciorzędną rolę w procesie decyzyjnym załadowców.- dodaje dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański.


 


Rozbudowa drógZgodnie z danymi GDDKiA w roku 2013 zostało oddanych 220 km dróg szybkiego ruchu (w tym autostrad 54,823 km i 124,157 km dróg ekspresowych). Do końca 2013 roku zostanie oddanych jeszcze około 110 km nowych dróg, a do końca 2014 roku łącznie około 500 km. W budowie i przebudowie jest obecnie ponad 420 kilometrów dróg krajowych.

 Od początku 2007 roku GDDKiA zrealizowała następujące inwestycje:

•    2 934 km nowych dróg

•    1659 km  autostrad i dróg ekspresowych

•    5739 km zostało wyremontowane


Korzyści otwarcia nowych tras w Polsce są niezaprzeczalne. Zauważalna jest lepsza przepustowość na wielu odcinkach drogowych w całej Polsce. Udogodnienia widać w realizacji wielu połączeń np. obecnie odcinek z okolic Gdańska  do Katowic kierowcy pokonują o 1,50 godziny szybciej, niż 2 lata temu pomimo, że odległość zmniejszyła się jedynie o 28 km.– podsumowuje SKAT Transport.


 

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili