Droga do granicy w Grzechotkach otwarta

Ponad 50-kilometrowy odcinek drogi S-22 Elbląg-Grzechotki oddano do ruchu w środę 24 września. Budowa trwała blisko 2 lata i kosztowała 482 mln zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 35,66%.

Realizowany na 3 odcinkach kontrakt obejmował wykonanie 50 km jednojezdniowej drogi ekspresowej, budowę i przebudowę 49 obiektów mostowych oraz budowę sieci dróg dojazdowych wraz z remontem odcinków dróg lokalnych. W związku z przebiegiem drogi S-22 przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, wraz z budową drogi prowadzono zakrojone na szeroką skalę kompensacje przyrodnicze. Ich zakres objął ponad 600 hektarów terenu przyległego do drogi, na których zadbano o zachowanie odpowiednich warunków życia dla gatunków chronionych.

Wykonawcami robót na poszczególnych odcinkach były firmy:?- odcinek I – Maciejewo – Grzechotki – wyk. konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. / MSF – Moniz Da Maia, Serra & Fortunato – Empreiteiros S.A. / Teodoro Gomes Alho & Filhos?- odcinek II – Chruściel – Maciejewo – wyk. SKANSKA SA?- odcinek III  – Elbląg – Chruściel – wyk. MSF – Moniz Da Maia, Serra&Fortunato – Empreiteiros S.A., Portugalia, Teodoro Gomes Alho&Filhos, Portugalia, Warbud S.A Polska

Prace najwcześniej rozpoczęły się na III odcinku – umowę podpisano w kwietniu 2006 – zakończono ostatnie roboty związane z oddaniem drogi do użytku w lipcu 2008.
Całkowita wartość projektu – 482 978 758, 09 PLN

Zakres robót:?• budowa jednojezdniowej drogi ekspresowej klasy S, ?• budowa i przebudowa 49 obiektów inżynierskich, ?• budowa węzłów Wilkowo, Błudowo, Chruściel, Maciejewo,?• budowa dróg dojazdowych,?• przebudowa odcinków dróg lokalnych?• budowa przejść dla zwierząt, ?• budowa urządzeń ochrony środowiska? ?Kompensacje przyrodnicze prowadzone w związku z budową S-22? ?Przebudowywana droga przebiega przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, tj. obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk: Dolina Pasłęki, Rzeka Pasłęka, Jezioro Drużno, Ostoja Warmińska. Zgodnie z prawem ochrony środowiska olsztyński oddział GDDKiA wystąpił pod koniec 2005 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki. Ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wojewoda warmińsko-mazurski nałożył obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej. Opracowano koncepcję kompensacji, którą skonsultowano z organizacjami ekologicznymi w lipcu 2006 r. Jesienią 2006 r. wojewoda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a 4 grudnia 2006 r. przekazano wykonawcy teren budowy.

?Celem działań kompensujących na obszarach przyległych do drogi S22 jest utrzymanie obecnego składu i struktury awifauny oraz właściwego stanu populacji kluczowych gatunków ptaków, dla których został utworzony obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska. Najważniejsze z tego punku widzenia jest utrzymanie mozaikowej struktury krajobrazu, w której wymieszane są obszary leśne, z dużym udziałem drzewostanów liściastych i mieszanych oraz siedliska podmokłe, nieużytki i grunty wykorzystywane rolniczo. Urządzanie i gospodarowanie na tym obszarze powinno doprowadzić do powstania trawiastego lub porośniętego inną roślinnością zielną terenu otwartego.

Projekt kompensacji obejmuje m.in. zakładanie łąk kwietnych i nasadzenia ponad 6,5 tysiąca krzewów owocujących – tarniny i głogu, których owoce stanowią pokarm dla ptaków, wybudowanie urządzeń melioracyjnych spiętrzających wodę tak, aby utrzymać podmokły charakter terenu. W młodnikach na obszarze objętym naturalną sukcesją wykonuje się zabiegi przerzedzania w miejscach dużego zagęszczenia. Istniejącym na obszarach objętych kompensacją oczkom wodnym, podlegającym naturalnym procesom zarastania przywrócono ich funkcję ekologiczną. Rozwieszono 70 budek lęgowych oraz nawiercono 104 otwory w pniach stanowiące zaczątek dziupli.

Olbrzymim przedsięwzięciem, szczególnie od strony finansowej, było wykonanie na odcinku drogi o długości 9 km przechodzącym przez Ostoję Warmińską, przejść dla zwierząt usytuowanych co mniej więcej 500 m, w zależności od możliwości technicznych i ukształtowania terenu. Koszt tych przejść to 33 mln zł. Względy przyrodnicze zadecydowały również o przeprojektowaniu mostu przez rzekę Banówkę. Pierwotnie zamierzano wybudować most na podporach posadowionych w dolinie rzeki oraz zmienić w tym miejscu bieg Banówki. Konsultacje z przyrodnikami zdecydowały o pozostawieniu rzeki w jej istniejącym kształcie i budowie mostu podwieszanego, którego podpory usytuowane są poza doliną Banówki, gdzie rośnie chroniony czosnek niedźwiedzi, występujący głównie na terenach górskich.

Kompensacja przyrodnicza wykonywana jest pod nadzorem pod nadzorem środowiskowym. Decyzja środowiskowa zobowiązuje Oddział w Olsztynie do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na terenach kompensacyjnych. Monitoring będzie dotyczył rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych gatunków lęgowych i będzie wykonany w dwóch kolejnych sezonach lęgowych, po dwóch latach od oddania drogi do użytkowania. Po upływie 2 lat od momentu zakończenia poprzedniego liczenia zostanie wykonane powtórne liczenie w dwóch kolejnych sezonach lęgowych. Poza monitoringiem rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych gatunków lęgowych, w takich samych okresach musi zostać wykonany monitoring kolizji z wykonaną drogą płazów, gadów, ptaków i ssaków.

źródło: GDDKiA

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili