DPD Polska partnerem strategicznym programu Zobacz Lepszą Przyszłość organizowanego przez Grupę Essilor Polska, fundację Vision for Life oraz fundację Polki Mogą Wszystko

DPD Polska nawiązała współpracę strategiczną z Grupą Essilor Polska (Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO), wiodącym producentem szkieł okularowych na całym świecie. Jako partner programu Zobacz Lepszą Przyszłość firma kurierska zapewni wsparcie logistyczne dla działań charytatywnych podejmowanych przez Grupę Essilor.

Głównym założeniem i celem programu Zobacz Lepszą Przyszłość jest wyposażenie w bezpłatne okulary korekcyjne dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji m.in. z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych piecz zastępczych, placówek wsparcia rodzinnego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski. Od 2017 roku z programu skorzystało 10 tys. dzieci i młodzieży, a 2,5 tys. Grupa Essilor przekazała bezpłatne okulary korekcyjne. Celem na 2020 rok jest przebadanie pro bono kolejnych 10 tys. dzieci oraz przekazanie 4 tys. bezpłatnych okularów korekcyjnych. DPD Polska, jako partner strategiczny przedsięwzięcia, odpowiada za dostarczenie okularów dzieciom z potwierdzoną wadą wzroku.

– DPD Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, chętnie bierze udział w projektach, które ograniczają różne formy wykluczenia dzieci i młodzieży znajdujących się pod opieką domów dziecka. Już od kilku lat współfinansujemy szkolenia ułatwiające start w dorosłe życie tej grupie młodych osób, której z naturalnych względów jest w życiu znacznie trudniej. Współpraca z Grupą Essilor Polska to wejście w kolejny obszar wykluczenia, tym razem zdrowotnego. Zdrowy wzrok ułatwia naukę i zabawę, tak więc program Zobacz Lepszą Przyszłość daje dzieciom szereg korzyści komentuje Łukasz Zembowicz, członek zarządu DPD Polska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w DPD Polska.

Lepsza jakość życia dzięki poprawie widzenia to motto, które wyznacza cel działania Grupy Essilor. Aktywności podejmowane na rzecz tych najbardziej potrzebujących są jednym z jej elementów. Program Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny ogólnopolski program bezpłatnej profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży. Dzięki prawidłowemu widzeniu mogą się rozwijać i mieć zapewniony lepszy start w przyszłość. Po raz pierwszy w historii programu zapraszani są nowi Partnerzy – optycy, optometryści, lekarze okuliści, którzy razem z pracownikami Grupy Essilor Polska (Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO) oraz Essilor Optical Laboratory Polska wykonają bezpłatne badania wzrokumówi Justyna Skrzypek, Country Marketing Director Poland & Baltics w Grupie Essilor.

Zobacz Lepszą Przyszłość to kolejna inicjatywa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, w którą zaangażowała się DPD Polska. Firma od sześciu lat współpracuje z Fundacją Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki jako sponsor integracyjnego rejsu pełnomorskiego dla osób niewidomych i niedowidzących.

DPD Polska aktywnie udziela się także w innych projektach CSR. W 2019 roku przeprowadziła spektakularną pod względem efektów akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych dla Fundacji DKMS – do jej bazy zgłosiło się aż 800 potencjalnych dawców. Sprawdza się również m.in. jako partner logistyczny startupu UbraniaDoOddania.pl, Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz Federacji Polskich Banków Żywności.

Firma kurierska realizuje także lokalne projekty społeczne, tam gdzie mieszkają i pracują jej pracownicy i współpracownicy.