DHL GF pierwszym spedytorem działającym na lotnisku w Warszawie z Certyfikatem Zarejestrowanego Agenta

DGF jest pierwszym w Warszawie spedytorem, który otrzymał taki tytuł

 

Zarejestrowany agent to przewoźnik lotniczy, agent, spedytor lub inny podmiot zapewniający kontrolę w zakresie bezpieczeństwa ładunków. Spedytor – wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – potwierdza na liście lotniczym AWB, że dana przesyłka (wprowadzana do strefy zastrzeżonej lotniska i przeznaczona do załadunku na statek powietrzny) została sprawdzona przez operatora kontroli bezpieczeństwa i nie stwierdzono w niej towarów zabronionych lub też na mocy przepisów jest zwolniona z kontroli.„Wyznaczenie DHL GF jako zarejestrowanego agenta jest kolejną certyfikacją potwierdzającą, że w naszej firmie są stosowane procedury zapewniające bezpieczeństwo, w tym przypadku ładunków lotniczych. Jest to również gwarancja, że działamy w oparciu o przepisy wspólnotowe i spełniamy wszystkie zawarte w nich wymogi – mówi Krzysztof Bielica Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Produktu Lotniczego w DHL Global Forwarding. „Uzyskanie certyfikatu poprzedza wymagający proces weryfikacji, audytów, szkoleń i ciągłego dostosowywania programu ochrony do zmian określonych w przepisach, spedytorzy muszą również wykazać się odpowiednim poziomem zarządzania. Fakt, że DHL GF jest pierwszą firmą logistyczną działającą na warszawskim Okęciu z Certyfikatem Zarejestrowanego Agenta napawa nas dumą i motywuje do dalszej intensywnej pracy.” – dodaje Krzysztof Bielica.Audyty i szkolenia dla pracowników związanych z procesem nadawania lub potwierdzania statusu bezpieczeństwa przeprowadzają osoby certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Status zarejestrowanego agenta pozwala na przyjmowanie przesyłek od innych zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawców oraz nadawanie lub potwierdzanie statusu przesyłki bezpiecznej dla transportu lotniczego.„Główne korzyści z dołączenia do grona zarejestrowanych agentów to skrócenie formalności i oszczędność czasu obsługi przesyłki. Przykładowo jeśli spedytor przejmie ładunek od innych zarejestrowanych agentów (przy zachowaniu procedur dotyczących bezpieczeństwa i właściwego nadzoru w czasie przewozu oraz dostarczenia przesyłki do strefy strzeżonej), przesyłka nie będzie musiała być ponownie prześwietlana. Ma również możliwość samodzielnego potwierdzania przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa na AWB w odniesieniu do przesyłek „prześwietlonych” przez operatora bezpieczeństwa współpracującego z firmą LS.  Posiadanie certyfikatu sprawia, że będziemy w stanie jeszcze sprawniej spełnić wymogi naszych obecnych i przyszłych klientów w zakresie bezpieczeństwa transportów lotniczych” –  mówi Monika Olesińska – Customs Broker Manager w DHL Global Forwarding.Wydanie pozytywnej dla DHL Global Forwarding decyzji było poprzedzone długotrwałymi przygotowaniami, szkoleniami i żmudnym kompletowaniem dokumentów, a także audytem przeprowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Numer identyfikacyjny w wykazie zarejestrowanych agentów i znanych nadawców przyznany DHL GF to: PL/RA/00030/01/0618.