Bezpieczniejszy transport kolejowy

Takim działaniem – stwierdził wiceminister J. Engelhardt – było powołanie w sierpniu tego roku zespołu ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Podstawowym jego zadaniem jest identyfikacja problemów utrudniających przewóz koleją towarów niebezpiecznych oraz ich rozwiązywanie, m.in. poprzez opracowywanie projektów zmian aktów prawnych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz podkreślił, że w ostatnich latach rośnie w Polsce ilość towarów niebezpiecznych przewożonych różnymi środkami transportu. Spośród  100 mln ton towarów niebezpiecznych przewożonych rocznie w naszym kraju, 20 mln ton stanowią towary szczególnie niebezpieczne. W 90 procentach przewożone są one transportem kolejowym. Jednocześnie – zwrócił uwagę prezes W. Jarosiewicz – przewóz tego typu towarów jest bezpieczny.

W konferencji zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego wzięli udział przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z przewodniczącym Tadeuszem Rysiem, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, Państwowej Agencji Atomistyki, Transportowego Dozoru Technicznego i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
źródło zdjęcia: www.sxc.hu