Asseco Business Solutions sięga za granicę

System safo.retail jest zaawansowaną aplikacją komputerową, która umożliwia obsługę rozwiniętych sieci złożonych z wielu placówek handlowych. Pozwala on nie tylko na kompleksowe i efektywne zarządzanie sprzedażą, ale też na kontrolowanie wszystkich sklepów w sieci. Nie bez znaczenia jest również fakt, że aplikacja wspiera proces przepływu informacji. Przesyłanie danych (np. dokumentów magazynowych, informacji sprzedażowych, itp.) odbywa się w dwóch kierunkach: ze sklepu do centrali oraz z centrali do sklepu.

– Kompleksowość oraz kontrola kosztów – na tym nam zależało, dlatego zdecydowaliśmy się na system Asseco Business Solutions. – mówi Andrzej Załuski, Dyrektor Działu IT w Sklepach KOMFORT S.A. –  Każda firma handlowa chce mieć możliwość sprawnej obsługi klienta, ale równie ważne jest też obniżenie kosztów związanych z wdrożeniem i administrowaniem systemem. A to wszystko oferuje safo.retail. Chcemy dalej rozwijać sieć naszych sklepów w Czechach i chcemy to robić w oparciu o rozwiązania Asseco BS. 

Safo.retail to system wszechstronny. Wspiera sklepy na wszystkich polach działalności handlowej. Obok podstawowych funkcjonalności (sprzedaż, gospodarka magazynowa, inwentaryzacja, zamówienia, reklamacje, zestawienia itp.) pozwala on również na m.in. kształtowanie relacji z klientami oraz prowadzenie zaawansowanej polityki lojalnościowej. Możliwe jest to dzięki centralnemu zarządzaniu m.in. polityką sprzedaży, obejmującą ustalanie cen, formy promocji czy też programami lojalnościowymi, tworzonymi w oparciu o prowadzoną w centrali analizę sprzedaży. System pozwala również na sprawne prowadzenie inwentaryzacji, wielowariantową obsługę reklamacji oraz zarządzanie rozbudowaną gospodarką magazynową.

– Najlepszym rzecznikami naszych produktów są nasi Klienci. Jeśli zdecydują się na ponowną współpracę, oznacza to, że są zadowoleni z dostarczonych rozwiązań. Wdrażaliśmy już nasze systemy w Sklepach KOMFORT na terenie Polski. System safo.retail obecnie wdrażany na terenie Republiki Czeskiej, będzie działał w języku czeskim. Zostanie też dostosowany do uwarunkowań prawnych obowiązujących w tym kraju – mówi Mariusz Szalast, Dyrektor Działu safo.retail.

źródło zdjęcia: www.sxc.hu