Aby się Rospuda nie powtórzyła

Minister Infrastruktury podpisał umowę na przeprowadzenie po raz pierwszy Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.

– Przygotowana Prognoza pozwoli nam wcześniej poznać miejsca potencjalnych konfliktów zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, które mogą mieć wpływ na termin realizacji inwestycji – wyjaśnia Podsekretarz Stanu odpowiedzialny z budowę dróg, Zbigniew Rapciak. – Dzięki temu będziemy mogli pogodzić interesy użytkowników dróg z wymogami ekologii. Jest to przełom w traktowaniu zagadnień ochrony środowiska, tak aby „Rospuda” się więcej nie powtórzyła – dodaje Wiceminister.

Umowa z firmą PROEKO CDM Sp. z o.o. została podpisana 29 kwietnia br. Opiewa na kwotę 677 100 PLN brutto i jest finansowana ze środków Banku Światowego i budżetu resortu, według procedury przetargowej Banku Światowego. Zakończenie prac nad przygotowaniem Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych planowane jest na październik br.

Podpisana umowa jest zgodna z art. 40 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, który nakłada na organy administracji publicznej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć realizowanych między innymi w sektorze transportu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska projekt Prognozy zostanie poddany konsultacjom społecznym, które będą miały charakter otwarty. W ramach prac nad Prognozą zostanie przeprowadzony cykl spotkań przedstawicieli Ministerstwa ze społecznościami lokalnymi. Planowane są one na sierpień br. w następujących miastach: Warszawa, Białystok, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych konsultacji społecznych będą ukazywały się na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj