A1 Nowe Marzy-Toruń

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury spotkali się z firmą Gdańsk Transport Company w sprawie budowy północnego odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń.

Powołanie trzech zespołów roboczych, do wypracowania zapisów umowy o budowę i eksploatację odcinka autostrady A1 Nowe Marzy-Toruń, uzgodnienie harmonogramu dalszych prac, a także ustalenie terminu 30 czerwca 2008 roku, jako spodziewanej daty uzyskania zamknięcia finansowego projektu – to najważniejsze uzgodnienia ze spotkania przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwa Infrastruktury z firmą Gdańsk Transport Company, koncesjonariuszem północnego odcinka A1, które odbyło się w czwartek, 07 lutego br.

Rozmowy miały pomóc stronie publicznej w ustaleniu, czy spółka GTC jest w stanie wybudować odcinek Nowe Marzy-Toruń do końca 2011 roku. Obie strony uznały, że przy maksymalnej intensyfikacji działań, termin ten jest realny, a opisane powyżej daty – mogą być dotrzymane.

Czwartkowe spotkanie to także rzeczywista realizacja polityki rządu, która zakłada zwiększenie obecności kapitału prywatnego w finansowaniu budowy infrastruktury drogowej w Polsce, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, spotkania zespołów roboczych odbędą się już w przyszłym tygodniu, a jeszcze w lutym zorganizowane zostanie kolejne spotkanie plenarne, które oceni postęp prac.

źródło: GDDKiA