28 mld euro na transport w ramach PO IiŚ

Rada Ministrów podjęła w czwartek (3.01) uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruk- tura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym w his- torii Unii Europejskiej programem operacyjnym. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w jego realizację to prawie 28 miliardów euro. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym, wynosi 37,6 mld euro. W jego ramach na sektor transportu przeznaczono 19,4 mld euro ze środków unijnych, a wraz ze współfinansowaniem krajowym – ok. 28 mld euro.

Program, zaakceptowany przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r., jest jednym z instrumentów służących realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Celem PO IiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Podział środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
• środowisko – 4,8 mld euro,
• transport – 19,4 mld euro,
• energetyka – 1,7 mld euro,
• kultura – 490,0 mln euro,
• zdrowie – 350,0 mln euro,
• szkolnictwo wyższe – 500 mln euro.

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów, w tym 3 dotyczące sektora transportu:

Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku;
Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;

W ramach priorytetu VI realizowana będzie budowa odcinków autostrad, odcinków dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. Przewidywana jest również realizacja projektów obejmujących podwyższenie parametrów nośności dróg krajowych, co wynika z zobowiązań, jakie strona polska przyjęła w Traktacie Akcesyjnym. W wyniku podjętych działań stworzony zostanie zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, stanowiący sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Zakładane inwestycje w sektorze lotnictwa cywilnego umożliwią dostosowanie polskich portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T do rosnących potrzeb przewozowych oraz dostosowanie infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym do dynamicznie wzrastającego ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej.

Realizacja priorytetu VII służyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie ładunków i osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, intermodalny, wodny śródlądowy), co będzie prowadzić do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego. W ramach priorytetu realizowane będą projekty budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, znajdujące się przede wszystkim w sieci TEN-T, jak również projekty modernizacji i zakupu taboru kolejowego, a także modernizacja dworców kolejowych. Realizowane będą także inwestycje w zakresie zarządzania informacjami oraz systemami operacyjnymi i logistycznymi w celu podniesienia jakości usług. Wsparciem objęte będą cztery porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście). Ponadto w ramach priorytetu realizowane będą projekty dotyczące transportu morskiego, które przyczynią się między innymi do utworzenia połączeń typu „autostrady morskie” wychodzących z polskich portów zlokalizowanych w sieci TEN-T. W obszarze transportu publicznego wspierane będą głównie projekty rozbudowy sieci szynowych (metra, szybkiej kolei miejskiej, linii tramwajowych,) i trolejbusowych oraz zakup i modernizacja taboru. W ramach tego priorytetu przewiduje się też realizację projektów w transporcie intermodalnym, w tym budowę terminali kontenerowych i centrów logistycznych. Inwestycje w zakresie żeglugi śródlądowej obejmą przede wszystkim modernizację urządzeń wodnych w celu poprawy żeglowności na górnej i środkowej Odrze.

Priorytet VIII obejmie działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę wyposażenia dróg krajowych w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz przedsięwzięcia mające na celu zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu. W ramach tego priorytetu finansowana będzie też budowa odcinków dróg ekspresowych znajdujących się poza siecią TEN-T. Celem priorytetu jest też zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, służących do optymalizacji procesów transportowych. Do celów priorytetu należy również zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili