20 lat doświadczenia Vocollect

Stworzone przez Vocollect rozwiązania wykorzystują mowę czyli najbardziej naturalny dla człowieka sposób komunikacji. Zastosowanie rozwiązań głosowych w gospodarce magazynowej i przemyśle stanowi przełom w komunikacji między systemem komputerowym zarządzającym pracą magazynu czy hurtowni, a jego użytkownikiem. Technologia i rozwiązania Vocollect pozwalają na pewną i skuteczną komunikację między człowiekiem i systemem komputerowym.

Dzięki możliwości zmian języka obsługi urządzeń oraz systemu, rozwiązania Vocollect pozwalają na równoczesną, wspólną pracę osób posługujących się różnymi językami. Od momentu pojawienia się Voice – Directed – Work w Polsce systemy te funkcjonują również w języku polskim.

– Zamiast zleceń na papierze czy instrukcji wyświetlanych na ekranach terminali przenośnych, pracownicy magazynu czy hurtowni korzystają z najbardziej naturalnej formy komunikacji, jaką jest głos. Zastosowanie takiego systemu w przemyśle i gospodarce magazynowej zwiększa wydajność, dokładność i bezpieczeństwo działań pracowników. W efekcie następuje znaczące obniżenie kosztów operacyjnych. Całkowite wyeliminowanie zleceń na papierze, instrukcje wydawane w formie ustnej i w takiej samej formie potwierdzane ograniczają do minimum błędy czy pomyłki. Realizacja poleceń przebiega w czasie rzeczywistym, bez opóźnień, przy wzroście dokładności i precyzji ich wykonania. Jednym z zadań systemu oprócz sterowania, przekazywania poleceń jest również ich ciągła kontrola. Rozwiązanie głosowe podnoszą wydajność procesów magazynowych o około 35%, jednocześnie podnosząc dokładność procesów do 99,99%. Dodatkowo aplikacje głosowe mogą być wdrażane jako uzupełnienie istniejących już systemów, np. RFID – mówi Krzysztof Banaś, Dyrektor Sprzedaży SKK S.A., Certyfikowany partner Firma Vocollect w Polsce.

Pierwsze zlecenie, na stworzenie przenośnego systemu głosowego do obsługi magazynów firma Vocollect, otrzymała od General Mills, jednego z największych światowych producentów żywności. Było to 20 lat temu w Pittsburghu, kiedy założona właśnie przez Rogera Byforda i Larry’ego Sweeney’a firma, rozpoczynała swoją działalność.

Od momentu założenia, Vocollect inwestuje rocznie ponad 15% swoich dochodów w badania oraz rozwój technologii. Tylko w 2007 roku suma ta wyniosła blisko 20 milionów dolarów. Wraz ze wzrastającym poziomem zaawansowania technologii dostarczanych przez Vocollect, znacznie poszerzył się zasięg ich wykorzystania w różnych segmentach. Dotychczasowe rozwiązania dedykowane głównie do wielko-powierzchniowych magazynów i centrów dystrybucyjnych, rozpoczęły ekspansję do branży pokrewnych.

– Za przykład mogą posłużyć choćby Vocollect Healthcare Systems, czyli systemy głosowe wspomagające obsługę medyczną. Dzięki zastosowaniu przenośnych urządzeń, nie wymagających obsługi ręcznej, Vocollect umożliwił podniesienie sprawności oraz precyzji opieki nad pacjentami. Bieżąca dwustronna komunikacja pracowników z systemem zarządzającym, w zakresie wykonywanych czynności, przekazywanych pacjentom leków oraz zaleceń, pozwala na natychmiastową weryfikację ich zgodności oraz całkowitą eliminację pomyłek – mówi Frank W. Risser, Business Developement Manager, Vocollect.