7.3 C
Warszawa
wtorek, 20 lutego, 2024

Wysoki poziom wynajęcia i nowe inwestycje

Według raportu Grupy Goodman za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku, zysk z działalności operacyjnej firmy na całym świecie osiągnął poziom 942 mln dolarów australijskich (AUD), o 11,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 51,6 centa AUD (wzrost o 10,5% r/r), a zysk księgowy ponad 1,6 mld AUD – o 48% niż rok wcześniej.

Firma przewiduje, że w bieżącym roku odnotuje zysk operacyjny w wysokości ponad 1 mld AUD, a zysk na akcję wyniesie 56,3 centa AUD (+9% r/r).

Greg Goodman, prezes zarządu Grupy Goodman skomentował: “Nasza strategia niezmiennie skupia się na posiadaniu, zarządzaniu i tworzeniu nieruchomości najwyższej klasy dla klientów działających w dużych ośrodkach miejskich. Efektem jest znaczący wzrost zysków dla firmy oraz naszych udziałowców.

Kluczowy wpływ na naszą działalność ma ewolucja łańcucha dostaw naszych klientów – rynek oczekuje, że będą oni działać coraz szybciej i wydajniej.

Portfel naszych nieruchomości stale rośnie – obecnie na całym świecie realizujemy inwestycje o łącznej wartości 4,2 mld AUD. W ciągu kolejnych 12 miesięcy wartość ta wzrośnie do około 5 mld AUD. W zakończonym roku finansowym pozyskaliśmy też więcej kapitału od naszych partnerów, a zwrot z wspólnych inwestycji wyniósł średnio 16% w skali roku.

Zysk z aktualizacji wyceny naszych nieruchomości oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie z partnerami wyniósł 3,8 mld AUD i miał wpływ na wzrost wartości projektów zarządzanych przez Goodman (AUM) do poziomu 46 mld AUD. Szacujemy, że będzie ona rosła wraz z oddawaniem do użytku kolejnych obiektów.”

Kluczowe wskaźniki finansowe

 • 942,3 mln AUD (ponad 587,6 milionów euro) zysku z działalności operacyjnej, wzrost o 11,4% r/r.
 • Zysk na akcję (EPS): 51,6 centa AUD, wzrost o 10,5% r/r.
 • Zysk księgowy: ponad 1,6 mld AUD (blisko 1 miliard euro)
 • Dźwignia finansowa: 9,7%.
 • Rzeczowe aktywa trwałe na jeden walor: wzrost o 15% do poziomu 5,34 AUD.

 

Kluczowe wskaźniki operacyjne

 • Łączna wartość aktywów należących do Goodman i zarządzanych przez firmę: 46,2 mld AUD, wzrost o 21% r/r. Łączna wartość aktywów nie należących lecz zarządzanych przez Goodman: 42,9 mld AUD, wzrost 22% r/r.
 • Znaczący wzrost wyceny nieruchomości oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie z partnerami o 3,8 mld AUD.
 • Poziom wynajęcia nieruchomości Goodman na świecie: 98%. Wzrost przychodów netto generowanych przez nieruchomości o 3,3%.
 • W realizacji 55 projektów w 13 krajach o łącznej wartości 4,2 mld AUD i przewidywanej stopie kapitalizacji 6,6%.
 • Średni zwrot z inwestycji realizowanych wspólnie z partnerami zewnętrznymi: 16%.

 

Inwestycje skoncentrowane na obszarach miejskich

Jakość centrów logistycznych Goodman położonych w największych aglomeracjach odzwierciedlona jest w wysokim poziomie wynajęcia. Znaczący popyt ze strony niektórych branż, np. e-commerce, sprzyja wykorzystaniu posiadanych przez firmę gruntów.

Niska podaż aktywów wysokiej jakości w najlepszych lokalizacjach, wraz ze spadkiem rentowności obligacji, wzrostem wycen działek oraz zainteresowania inwestorów nieruchomościami przemysłowymi, doprowadziła do spadku średniej ważonej stopy kapitalizacji portfela firmy o 36 punktów bazowych, do poziomu 5,1%.

 • 3,4 mln mkw. wynajętej powierzchni przekłada się na 478 mln AUD zysku z tytułu wynajmu.
 • Wskaźnik wynajęcia utrzymany na poziomie 98%.
 • Średni okres do wygaśnięcia istniejących umów najmu: 4,7 roku.
 • Wzrost przychodów netto generowanych przez nieruchomości o 3,3%.

Wzrost popytu – w realizacji projekty o łącznej wartości 5 mld AUD

Wzrost popytu na kluczowych rynkach zaowocował zwiększoną aktywnością deweloperską Grupy. W 13 krajach firma realizuje obecnie 55 projektów o łącznej wartości 4,2 mld AUD (w porównaniu do 3,6 mld AUD rok wcześniej). Koncentracja na tworzeniu obiektów stanowiących zaplecze dla logistyki miejskiej odzwierciedlona jest w skali i wartości poszczególnych inwestycji.

 • Ukończone projekty o łącznej wartości 3,9 mld AUD.
 • 81% nowej powierzchni wynajęte w chwili oddania do użytku.
 • 80% projektów w realizacji prowadzonych wspólnie w partnerami.

Zarządzanie nieruchomościami istotnym źródłem przychodów

Ukończenie nowych budynków oraz zyski z rewaluacji obiektów istniejących przyczyniły się do 22% wzrostu wartości aktywów zewnętrznych zarządzanych przez Goodman do poziomu 42,9 mld AUD. Średni zwrot z inwestycji realizowanych wspólnie z partnerami w zakończonym roku finansowym wyniósł 16% oraz 16,4% w ciągu ostatnich pięciu lat.

 • Wzrost przychodów z tytułu zarządzania o 48% r/r.
 • Kompresja globalnej średniej ważonej stopy kapitalizacji do 5,1%.
 • 13,6 mld AUD wolnych środków obejmujących kapitał własny i niewykorzystane pożyczki.

Inicjatywy korporacyjne – Goodman’s 2030 Sustainability Strategy

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem działalności Goodman. Firma postrzega go jako podejście prowadzące do pozytywnych skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych dla jej samej, udziałowców oraz innych grup odbiorców.

W 2019 roku Grupa zakończyła kompleksowy przegląd swojej polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Goodman’s 2030 Sustainability Strategy zakłada bardziej proaktywne podejście do wyzwań i szans stojących przed firmą oraz koncentrację na trzech strategicznych filarach (nieruchomości, ludzie, kultura), pozostających w zgodzie z nadrzędnym celem, jakim jest tworzenie przestrzeni zaspokających ambicję akcjonariuszy oraz klientów.


Długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju

Jak stwierdził Greg Goodman: “Bez wątpienia łańcuch dostaw naszych klientów ulega istotnym zmianom i przewidujemy, że ewolucja ta potrwa przez kolejne 5-10 lat. Nasza odpowiedź to koncentracja na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza dla logistyki miejskiej.

Wymagania naszych klientów w zakresie zapewnienia im dogodnie położonych nieruchomości logistycznych wysokiej jakości stale rosną. Dysponujemy odpowiednimi specjalistami oraz infrastrukturą, aby spełnić te oczekiwania, również w krajach o wysokiej barierze wejścia.

O ile otoczenie rynkowe w sektorze nieruchomości przemysłowych jest stabilne, pozostajemy ostrożni w zarządzaniu kapitałem. Planujemy utrzymanie niskiego lewarowania oraz efektywne gospodarowanie środkami pozyskanymi w wyniku współpracy z naszymi partnerami. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to utrzymać zrównoważoną ścieżkę wzrostu w dłuższej perspektywie.

W obecnym roku finansowym przewidujemy osiągnięciu zysku operacyjnego w wysokości 1,04 mld AUD (+10,4% r/r) oraz wzrost zysku na akcję do poziomu 56,3% (+9% r/r).

Oczywiście naszą prognozy podlegają regularnej rewizji i zakładają, że w międzyczasie nie wystąpi żadna znacząca zmiana warunków rynkowych.”

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
319ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili