Jak zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu rekrutacyjnego?

Rozmowa kwalifikacyjna to kluczowy element rekrutacji. Jednak często jej efekty nie są zadowalające, a poszukiwania pracownika należy rozpocząć od początku. Takiej sytuacji można uniknąć, stosując odpowiednie narzędzia GRA (Guided Recruitment Application), na przykład FreshRecruitera.

Umiejętność prawidłowej oceny kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej to wyzwanie. Błędna decyzja to strata pieniędzy oraz czasu, ponieważ oznacza konieczność ponownego poszukiwania nowego pracownika. Z pomocą przychodzi technologia, dzięki której nie popełnisz podstawowego błędu – złego określenia wymagań względem rzeczywistych oczekiwań.

Z potrzeby usprawnienia procesów rekrutacyjnych powstał FreshRecruiter – system, który łączy nowoczesną technologię i najnowszą wiedzę z zakresu HR (GRA  Guided Recruitment Application).

FreshRecruiter to technologia dla wszystkich decydentów, którzy prowadzą rozmowy rekrutacyjne i na ich podstawie chcą podjąć optymalną decyzję wyboru kandydata. Umożliwia przeprowadzenie rozmów zgodnie z najlepszymi standardami stosowanymi na świecie, co więcej w sposób porównywalny i umożliwiający maksymalnie obiektywną ocenę wszystkich kandydatów. Dostarczamy know-how oraz gotowe wskazówki i praktyczne rozwiązania – mówi Łukasz Zalibowski, Twórca FreshRecruiter

FreshRecruiter oferuje gotowe profile rekrutacyjne, które można modyfikować lub tworzyć swoje własne. Narzędzie pozwala także na kompetentne zarządzenie procesem rekrutacji – planowanie spotkań, mailingi do kandydatów, zbieranie bazy wartościowych kandydatów, określenie kryterium oceny czy wybór gotowych pytań na rozmowę kwalifikacyjną.

Proces rekrutacyjny

Aplikacja obiektywnie analizuje i wskazuje najlepszego aplikującego – bez subiektywnej oceny rekrutera, źródła pochodzenia kandydatów czy średnie oczekiwania finansowe. FreshRecruiter tworzy bezpieczne bazy danych z informacjami zebranymi podczas rekrutacji. Dzięki temu pozwala na lepsze zarządzanie najważniejszym czynnikiem sukcesu firmy – ludźmi. 

– Osoba rekrutująca ma dostęp do zebranych materiałów z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową oraz Internetem. Ułatwia to przechowywanie oraz zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym miejscu – mamy je zawsze pod ręką – mówi Łukasz Zalibowski, Twórca FreshRecruiter

Szereg rozwiązań wykorzystywanych w aplikacji optymalizuje proces rekrutacji oraz obniża ich koszty. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z zaleceniami RODO, co chroni przed ryzykiem nieprawidłowego ich przetwarzania.

FreshRecruiter powstał w styczniu 2017 roku, aby pomagać organizacjom lepiej zarządzać procesami rekrutacyjnymi i talentami w organizacji. Usługi koncentrują się na zarządzaniu ludźmi, automatyzacji procesów, użytecznych technologiach i talentach w organizacji. FreshRecruiter promuje innowacyjne rozwiązania na rynku usług HR, ale jednocześnie projektują je w taki sposób, aby człowiek zawsze znajdował się w samym centrum uwagi. Szeroka wiedza, interdyscyplinarne doświadczenia oraz zrozumienie strategicznych procesów w organizacji – wszystko to wpływa na unikalność oferty.