Inspekcja Pracy zarejestrowała nowy zakładowy układ zbiorowy pracy

Rejestracja w PIP była ostatnim elementem potrzebnym by rozpocząć wprowadzanie tego systemu. Nowy ZUZP wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. i dotyczy to nowo zatrudnianych pracowników. W przypadku osób już pracujących w Spółce niezbędna jest zmiana dotychczasowych warunków umów o pracę.


Poczta będzie nagradzać skuteczność i efektywność pracowników


Podpisane porozumienie, które zakłada m.in. wynagradzanie za efekty, oznacza, że Poczta Polska ma już wszystkie atuty niezbędne do sprostania oczekiwaniom rynku. Dla spółki to strategiczny krok w kierunku stworzenia systemowych możliwości reagowania na zmiany rynkowe i umocnienia dotychczasowej pozycji w segmencie listowym, rosnących rynkach paczek, usług bankowo – ubezpieczeniowych oraz korespondencji cyfrowej.


– Solidarność od początku uczestniczyła aktywnie w dialogu z pracodawcą. Każdy dialog wymaga od obu stron zaufania – to w końcu długa, trudna droga do celu. Podpisaliśmy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, ponieważ uznaliśmy wypracowany przez nas ostateczny konsensus za korzystny dla pracowników i to było dla nas najważniejsze. Teraz przed nami kolejny cel: tak wykorzystać zmiany w firmie, by przewrócić Pocztowcom należyty poziom wynagrodzeń – komentuje Bogumił Nowicki, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.


Nowy ZUZP to rozwiązanie łączące zarówno potrzeby pracowników dążących do utrzymania historycznie uzasadnionych uprawnień jak i wymogi nowoczesnego pracodawcy. Utrzymano ważne z punktu widzenia pracowników dodatki stażowe i premię roczną.