Fundacji Truckers Life przygotowała raport ukazujący alarmujące dane o zdrowiu kierowców

Badania na potrzeby raportu wykonano na próbie kierowców ciężarówek podczas XII zlotu Qualitium Master Truck Show w Polskiej Nowej Wsi K/Opola w  lipcu 2016 roku.

 


Wyniki raportu pokazują, że 43% badanych kierowców mężczyzn, charakteryzował wskaźnik BMI (Body Mass Index – ukazuje relację między masą ciała a wzrostem, pozwala na ocenę zagrożenia chorobami związanymi z niedowagą, nadwagą i otyłością) świadczący o nadwadze. Z kolei otyłość I stopnia wykazano u 17%, a II stopnia – u 7% kierowców. Prawidłowe wartości BMI miało tylko 33% badanych mężczyzn.


Na tym tle kobiety – kierowcy wypadły zdecydowanie lepiej. Większość, bo aż 77%, miała prawidłowy wskaźnik BMI. Otyłość I stopnia odnotowano u 15% kobiet, a u 8% – niedowagę.


Mniej pracowici od górników?


Według autorów raportu powodem tych zaburzeń jest przede wszystkim dodatni bilans energetyczny, na który składa się zbyt energetyczne pożywienie i ograniczona aktywność fizyczna. Jak wskazują polskie badania, u mężczyzn ze stwierdzoną otyłością wartość energetyczna średniej racji pokarmowej stanowiła 107% ich realnego zapotrzebowania.


Według Spitzera – IIettingera kierowcy ciężarówek zużywają około 720 kcal na 8 godzin (1,5 kcal/min), co klasyfikuje ich poziom aktywności fizycznej w kategorii „bardzo lekkie natężenie wysiłku fizycznego”. W porównaniu z zawodami takimi jak np. górnicy, których wydatek energetyczny podczas wykonywania pracy zawodowej szacuje się na 6,5 kcal/min (3120 kcal/8 godzin aktywnej pracy), zapotrzebowanie energetyczne kierowców ciężarówek jest 4 razy mniejsze.


Rozwiązaniem problemu nadwagi i otyłości mogłaby być aktywność fizyczna, jednak wg raportu mniej niż połowa respondentów (47%) zadeklarowała wykonywanie jakichkolwiek ćwiczeń podczas pracy.


 


Kolejnym niepokojącym sygnałem płynącym z „Raportu o stanie zdrowia kierowców zawodowych” jest kwestia zbyt wysokiego wskaźnika otłuszczenia trzewnego. U 9% kierowców mężczyzn wykazano wyższy niż zalecany wskaźnik otłuszczenia trzewnego, co sugeruje zwiększone ryzyko chorób cywilizacyjnych w tej grupie.


Starsi niż w rzeczywistości


 


Na tym jednak nie koniec złych wieści o kondycji zdrowotnej kierowców. Według raportu Fundacji Truckers Life, wiek metaboliczny badanych kierowców, szczególnie z młodszego przedziału wiekowego (<20 lat) był wyższy, niż ich wiek metrykalny (wiek metaboliczny wskazuje, w jakim rzeczywistym wieku jest dany organizm i w jakiej jest kondycji). To sugeruje wyższe aniżeli referencyjne wartości tłuszczu w ciele badanych mężczyzn oraz niższą niż przewidują zalecenia aktywność fizyczną. W grupie kierowców kobiet, wyniki są za to dobre – średni wiek metaboliczny (28 lat) był niższy niż ich wiek biologiczny (35 lat).


 


Pewnym pocieszeniem może być fakt, że kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że ich kondycja zdrowotna nie jest najlepsza. 62% badanych źle ocenia swój stan zdrowia lub wskazuje, że wymaga on poprawy.


 


Te niezbyt pochlebne dane mogłyby  ulec zmianie, gdyby pracownikom branży transportowej stworzyć odpowiednie warunki do aktywnego spędzania czasu na postojach.


Fundacja Truckers Life od kilku stara się przekonywać pracodawców kierowców oraz samych kierowców do inwestowania w zdrowy i aktywny trub zycia. Jako pierwsza organizacja w Europie fundacja w sposób systemowy zaczęła budować m.in. siłownie zewnętrzne na parkingach, gdzie kierowcy mogą zażyć ruchu podczas postoju w trasie. Organizacja promuje także zdrowe nawyki żywieniowe i zachęca do aktywności sportowej za sprawą poradników i filmów instruktażowych dostępnych w internecie. Działania statutowe fundacji można wesprzeć przekazując 1% podatku (KRS 0000456520)