Jak radzić sobie z odpadami w magazynie? Odpady w magazynach i centrach logistycznych nie muszą być problemem

Pierwszym i najważniejszym krokiem do polepszenia gospodarowania odpadami w magazynie jest odpowiednia identyfikacja generowanych rodzajów odpadów, ich masy, objętości i miejsca powstania. Jest to klucz do optymalizacji, a co za tym idzie szansa na redukcję kosztów.


Kolejnym etapem jest wstawienie odpowiednich pojemników zbiorczych, do których pracownicy magazynu będą w wygodny, szybki i ergonomiczny sposób mogli wrzucać odpady.


Pojemniki powinny być tak ustawione, aby nie kolidowały z ruchem pieszych i pracą maszyn.                  Ich rozmieszczenie należy dobrać w taki sposób, aby pracownik spędzał jak najmniej czasu                        na transportowaniu odpadówczynności, która nie dodaje wartości firmie – wyjaśnia Paweł Herman, Starszy specjalista ds. projektów w Stena Recycling.


Wskazane jest, żeby odbiór odpadów z poszczególnych stanowisk był możliwie najbardziej wygodny. Najlepiej, aby odbywał się przy pomocy urządzeń logistycznych, nie poprzez ręczne przenoszenie,             czy przepychanie pojemników na odpady. Nowoczesnym i wydajnym rozwiązaniem jest system kolejkowania produktów, tzw. „system mleczarza”, który pozwala na wywożenie wielu pojemników jednocześnie. Dzięki temu wykorzystanie wózka widłowego do gospodarowania odpadami jest optymalne.


Jeśli firma posiada magazyn, w którym wykonuje wiele zadań polegających na przepakunku, efektywnym rozwiązaniem są rotokompaktory. Instaluje się je w obszarach wytwarzania dużej ilości małych kartonów.


Dzięki rotokompaktorom pracownik nie traci czasu na składanie pudełek i szukanie miejsca                       w pojemniku. Po prostu wkłada karton do okna wrzutowego, a maszyna niszczy opakowanie, tworząc zbitą masę strzępów w jej wnętrzu. Tak ubite ścinki przewozi się następnie do prasokontenera – opowiada ekspert Stena Recycling.


Centra logistyczne i magazyny, które generują dużą ilość odpadów drewnianych, mogą zastosować urządzenia zgniatające typu „roll-packer”. Pozwalają one na pięcio- a nawet siedmiokrotne zagęszczenia masy nasypowej drewna w porównaniu do luzem wrzuconych palet do zwykłego kontenera.


Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań gospodarowania odpadami również na zewnątrz magazynu lub centrum logistycznego ma duży wpływ na optymalizację. Najlepiej, gdy zewnętrzne pojemniki zbiorcze są urządzeniami prasującymi z wymiennymi zasobnikami. Zapewnia to ciągłość korzystania z systemu gospodarowania odpadami przy wymianie zasobnika pełnego na pusty.


Czy wiesz, że magazyn może być źródłem cennych materiałów?


Wiele sprzętów, które zużywają się w trakcie pracy w magazynie lub centrum logistycznym, może zostać przetworzonych i ponownie wykorzystanych już jako materiał w nowych produktach.


Odzysk materiałowy możliwy jest w przypadku regałów i barierek zabezpieczających, gaśnic czy pasków stalowych. Odzyskuje się opakowania kartonowe, folie i paski spinające oraz palety drewniane. Zepsute sprzęty elektroniczne takie jak komputery, skanery, a także oświetlenie zostają zdemontowane i poddane recyklingowi. Z kolei do odzysku energii, poprzez przetworzenie na paliwo alternatywne, posłużyć mogą rękawice oraz ubiór roboczy.


Wózki widłowe nie są pojazdami wymagającymi rejestracji, przez co nie wymagają zagospodarowania          w Stacji Demontażu Pojazdów. Tak jak i inny sprzęt logistyczny mogą zostać poddane procesowi odzysku. Dzięki temu materiały zyskują nowe życie.