8.2 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024

UPS notuje dobre wyniki za trzeci kwartał dzięki skutecznej realizacji założonych planów

 • Przychody UPS wzrosły o 7% dzięki zrównoważonemu wzrostowi wolumenu obsłużonych przesyłek i poprawie marż
 • W segmencie przesyłek międzynarodowych zysk operacyjny wzrósł o 8,9%; po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych* zysk operacyjny był wyższy o 20%
 • Wolumen przesyłek Daily Export wzrósł o 19%, kontynuując dwucyfrową dynamikę z dwóch poprzednich kwartałów
 • Przychody ze sprzedaży segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 3,9% dzięki zwiększeniu popytu i wyższym marżom
 • Zysk operacyjny w USA wyniósł 1,2 mld USD, uwzględniając wpływ klęsk żywiołowych (huraganu) w wysokości 50 mln USD
 • Przychody segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów wzrosły o ponad 13%; zysk wzrósł o 9,7%
 • Spółka podwyższyła dolną granicę przedziału prognozy zysku; prognozowany skorygowany zysk na akcję za 2017 r. wyniesie między 5,85 USD a 6,10 USD


Dobre wyniki były udziałem wszystkich trzech segmentów działalności. Spółka potrafiła przełożyć globalnie rosnący popyt na oferowane przez nią usługi na solidne wyniki finansowe, mimo krótszego o jeden dzień okresu roboczego w trzecim kwartale. 


""


Spółka UPS zamknęła kolejny kwartał dobrymi wynikami finansowymi, wypracowanymi pomimo klęsk żywiołowych, które spowolniły aktywność gospodarczą w regionach dotkniętych ich skutkami, powodując szkody w infrastrukturze – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – Poszczególne segmenty biznesowe szybko dostosowały się do zmieniających się w omawianym kwartale warunków, wykorzystując możliwości rynkowe i jednocześnie minimalizując koszty i zakłócenia w realizacji usług, które wynikały z ostatnich zdarzeń.


 


 


Cała spółka w III kwartale 2017 r.:


 • Przychody wzrosły o 7,0%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych* o 7,1%.
 • Wzrost przychodów odnotowano we wszystkich segmentach działalności i w ramach wszystkich głównych kategorii usług, ponieważ zwiększonym popytem cieszyło się szerokie spektrum oferty UPS.
 • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,0 mld USD, dzięki dobrym wynikom segmentu przesyłek międzynarodowych oraz segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów.
 • Nakłady inwestycyjne poniesione od początku roku na realizację strategii inwestycyjnych wyniosły 3,7 mld USD.
 • W bieżącym roku UPS wypłaciła dywidendę w kwocie blisko 2,1 mld USD, co oznacza wzrost o 6,4% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym, zapewniając akcjonariuszom wysoką stopę dywidendy.
 • W tym roku spółka wykupiła 12,3 mln sztuk akcji własnych za kwotę ponad 1,4 mld USD, wypełniając zobowiązanie do zwrotu kapitału akcjonariuszom.


 


* Uzgodnienie przychodów ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych obliczonych według standardów innych niż U.S. GAAP znajduje się w załączniku.


 


 


Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych


 


Czynnikiem wzrostu w segmencie przesyłek krajowych pozostawał popyt na przesyłki lądowe i lotnicze Next Day Air generowany przez sektor handlu elektronicznego, dzięki któremu przychody segmentu wzrosły o 3,9% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r. Konsumenci w Stanach Zjednoczonych coraz chętniej korzystają ze sklepów internetowych, a UPS wykorzystuje ten trend oferując unikalny wachlarz wygodnych  rozwiązań przewozowych. 


""


Dane segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych za trzeci kwartał 2017 r.:


 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 360 mln USD, czyli o 3,9% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, dzięki wyższej sprzedaży przesyłek lotniczych Next Day Air i przesyłek lądowych.
 • Dzienny wolumen przesyłek Next Day Air wzrósł o 8,0% dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu klientów oferowanymi przez UPS niezawodnymi dostawami z gwarantowaną datą dostawy.
 • Wolumen przesyłek lotniczych Deferred Air nieznacznie spadł w porównaniu z bardzo wysokim wzrostem, o ponad 10%, odnotowanym w ubiegłym roku.
 • Przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę były wyższe o 2,0%. Stawki bazowe i wyższe dopłaty paliwowe skompensowały zmiany w strukturze klientów i oferty produktowej.
 • Zysk z działalności operacyjnej uwzględnia negatywny wpływ krótszego o jeden dzień okresu roboczego, a także wpływ klęsk żywiołowych w wysokości ok. 50 mln USD i sięgające blisko 40 mln USD koszty bieżących projektów, takich jak budowa nowych obiektów i uruchomienie obsługi w soboty.


 


Segment przesyłek międzynarodowych


 


Segment przesyłek międzynarodowych po raz kolejny okazał się motorem wzrostu całej firmy. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na rozwiązania oferowane przez UPS, segment odnotował wysokie przychody i bardzo dobrą dynamikę zysku operacyjnego – powiedział David Abney. – Wzrost wolumenu przesyłek eksportowych odnotowaliśmy we wszystkich regionach, co wynikało z zainteresowania klientów rozszerzonym i zoptymalizowanym portfelem usług.


""


Dane segmentu przesyłek międzynarodowych za trzeci kwartał 2017 r.:


 • Segment odnotował rekordowy zysk operacyjny w wysokości 627 mln USD, co oznacza wzrost o 8,9%, osiągnięty dzięki ogólnie wyższej dynamice sprzedaży i wyższym marżom.
 • Zysk z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych* wzrósł o 20%.
 • Segment wygenerował wzrost przychodów o 11%, głównie dzięki produktom premium.
 • Dzienny wolumen przesyłek eksportowych wzrósł o wysokie 19%, dzięki wynikom wszystkich regionów.
 • Dzienny wolumen przesyłek międzynarodowych realizowanych w obrębie tego samego kraju poza USA wzrosła o 5,7%, na co przełożyły się dwucyfrowe wzrosty w kilku europejskich krajach.
 • Pod względem marży operacyjnej, która ukształtowała się na poziomie 18,6%, spółka pozostaje liderem w branży.
 • Wart podkreślenia jest fakt, że w omawianym kwartale wydana została zgoda regulatora rynku na utworzenie joint venture z SF Express, spółką prowadzącą działalność w zakresie dostaw małych przesyłek na terytorium Chin.


* Uzgodnienie przychodów ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych obliczonych według standardów innych niż U.S. GAAP znajduje się w załączniku.


 


 


Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów


 


W trzecim kwartale segment łańcucha dostaw i spedycji towarów wypracował rekordowe wyniki, notując dwucyfrowy wzrost przychodów i blisko dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego. Wysokie wyniki osiągnięto dzięki działaniom służącym poprawie jakości przychodów i programom redukcji kosztów strukturalnych. 


""


Dane segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za trzeci kwartał 2017 r.:


 


 • Przychody wzrosły o 13% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r. dzięki pogłębieniu współpracy z preferowanymi klientami, intensyfikacji działań w zakresie zarządzania przychodami oraz poprawie warunków rynkowych.
 • Do wzrostu przychodów przyczyniło się zwiększenie tonażu przesyłek w spedycji i transporcie frachtowym UPS oraz przesyłek obsługiwanych przez Coyote Logistics.
 • W segmencie transportu frachtowego UPS przychody z obsługi przesyłek drobnicowych (LTL) wzrosły o 9,3% dzięki wyższemu o 5,5% tonażowi obsłużonych przesyłek i wyższym o 3,6% przychodom w przeliczeniu na cwt.
 • Zwiększone zapotrzebowanie na usługi UPS ze strony klientów z sektora handlu detalicznego oraz sektora lotniczego wpłynęło na wyższe przychody i zysk operacyjny w obszarze dystrybucji.
 • Zysk operacyjny całego segmentu wzrósł o 9,7%, do poziomu 226 mln USD.


 


Perspektywy


 


Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, zgodnie ze standardami innymi niż amerykańskie standardy rachunkowości, ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, która będzie ujęta w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości (GAAP) i może stanowić ich istotną pozycję.


 


Wyniki osiągnięte przez UPS w trzecim kwartale roku potwierdzają nasze elastyczne podejście do prowadzenia działalności – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – Wyniki za ostatni okres pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, kiedy będziemy dostosowywać się do ewoluujących strategii handlu elektronicznego na świecie, które charakteryzują się zwiększoną sezonowością. Z powodzeniem realizujemy założone plany i jesteśmy optymistycznie nastawieni na szczyt sezonu, dlatego podnosimy prognozę wyników.


 


Prognoza skorygowanego zysku na akcję spółki za cały rok 2017 uwzględnia następujące czynniki:


 


 • Silna dynamika wzrostu spółki zostanie utrzymana, głównie dzięki wynikom segmentu przesyłek międzynarodowych.
 • Spółka niezmiennie koncentruje się na zapewnieniu dobrych wyników w szczycie sezonu, z myślą o klientach i inwestorach.
 • Negatywny wpływ inwestycji w nowe obiekty oraz uruchomienia obsługi w soboty na wyniki operacyjne w IV kw. wyniesie około 60 mln USD.
 • Niekorzystne zmiany kursów walut będą nadal obciążać wyniki w ujęciu rok do roku.
 • Przewidywana stawka podatkowa w czwartym kwartale 2017 r. wyniesie 35%, z wyłączeniem oszczędności podatkowych z czwartego kwartału 2016 r. w wysokości ok. 0,05 USD na akcję.


 


UPS podwyższa prognozę skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję za 2017 r. do poziomu między 5,85 USD a 6,10 USD, uwzględniającego niekorzystny wpływ różnic kursowych przed opodatkowaniem w wysokości ok. 400 mln USD, czyli 0,30 USD na akcję.


 

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili