Strona główna Wiadomości Logistyka Rozpoczęto współprace pomiędzy Ursus S.A a politechniką Monachijską

Rozpoczęto współprace pomiędzy Ursus S.A a politechniką Monachijską

Projekt współpracy zakłada rozpoczęcie budowy Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie i będzie realizowany przy wsparciu Miasta Lublin.


Celem rozpoczętej współpracy jest stworzenie projektu pod nazwą Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie. Obiekt zostanie zlokalizowany na obszarach poprzemysłowych, gdzie powstanie zintegrowany park przemysłowy o powierzchni ok. 140 ha. Teren ten obejmie przyszłe inwestycje URSUS S.A.


Integralnym elementem porozumienia jest rozwój współpracy technologicznej URSUS S.A.

z Politechniką Monachijską, jako jednym z wiodących na świecie ośrodków w obszarze elektromobilności oraz wprowadzania standardów Przemysłu 4.0. Bawarska strona porozumienia reprezentowana jest przez TUM International GmbH – globalne centrum kompetencji w zakresie rozwoju terenów przemysłowych oraz budowy i zarządzania centrami transferu technologii. TUM stale współpracuje między innymi z takimi firmami jak SIEMENS AG oraz Evonik.


Naszą ambicją jest, aby w najbliższym czasie stać się kreatorem polskiej myśli technologicznej. Takie podejście w niedalekiej przyszłości przełożyć się powinno na konkretne produkty finalne, dzięki którym, będziemy mogli jeszcze prężniej się rozwijać. Jednak by mogło być to możliwe, musimy także myśleć o tworzeniu nowoczesnych przestrzeni produkcyjnych oraz o efektywnym transferze technologii. Dlatego cieszę się na współpracę z Politechniką Monachijską, ponieważ dzięki niej będziemy mogli te cele zrealizować jak najbardziej optymalnie. Dodatkowo na naszej współpracy skorzysta również miasto Lublin – podsumowuje Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A.


Porozumienie pomiędzy URSUS S.A., Miastem Lublin oraz TUM International GmbH (spółką reprezentującą Politechnikę Monachijską) zostało podpisane w Industrie Center Obernburg

w Bawarii w wyniku rozmów, które URSUS S.A. rozpoczął w trakcie tegorocznej edycji Targów

w Hanowerze. 

Exit mobile version