Porty hiszpańskie i włoskie testują ekologiczne rozwiązania

Projekt ma na celu inteligentne zarządzanie energią oraz wykorzystanie paliw alternatywnych w portach europejskich. Europejskie konsorcjum projektu prowadzone przez Fundację Valenciaport, planuje przeprowadzenie dziewięciu prób pilotażowych testowania sprzętu i systemów zarządzania energią w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia efektywności energetycznej.


Dwuletnia inicjatywa w szczególności skupi się na wdrożeniu inteligentnego systemu zarządzania energią. W projekcie przewidziane jest wprowadzenie dynamicznego oświetlenia terminali kontenerowych i dostosowanie używanego w portach sprzętu (takiego jak żurawie i ciągniki) do zastosowania paliw alternatywnych, LNG i energii elektrycznej.


Oczekuje się, że nowy system znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej w terminalach kontenerowych portów. Przykładowo, żuraw z pilotażowego programu może wykorzystywać aż o 50% mniej paliwa niż standardowy.


Projekt ma być zakończony do grudnia 2015 roku.


 


Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów

PKS GDAŃSK-OLIWA SA