Południowa obwodnica Warszawy pod znakiem zapytania

Zdaniem skarżących, GDDKiA naruszyła prawo, wybierając ofertę, która zawiera rażąco niską cenę. W ocenie odwołujących się, wybór wspomnianych ofert nie tylko może stanowić naruszenie prawa, ale uniemożliwi zrealizowanie niezwykle ważnego dla Warszawy i Mazowsza projektu.

Wykonawcy, którzy złożyli odwołania, to konsorcja, których liderami są PORR (POLSKA) S.A, IDS-BUD S.A., SALINI POLSKA sp. z o. o. oraz Impresa Pizzarotti. W ich ocenie zwycięska oferta, złożona przez włoską firmę Astaldi , może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Tym samym wybrana przez GDDKiA oferta Astaldi winna zostać, zdaniem składających odwołania, odrzucona jako niezgodna z prawem – regulacjami Prawa zamówień publicznych i Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Składających odwołanie bulwersuje fakt, że odmówiono im zapoznania się z dokumentacją wybranej przez GDDKiA oferty, ponieważ oferent – Astaldi –  zastrzegł całość dokumentów w jakiejkolwiek mierze mających odniesienie do zaproponowanej ceny jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym niepodlegające ujawnieniu. W ten sposób ani konkurenci zwycięskiego wykonawcy, ani opinia publiczna nie mają szansy poznać, w jaki sposób za niewyobrażalnie niski budżet Astaldi zamierza poradzić sobie z inwestycją. Co więcej, zgodnie z linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów, całościowe utajnienie dokumentacji ofertowej jest niezgodne z polskim prawem i podstawowymi jego zasadami, jakimi w odniesieniu do zamówień publicznych jest jawność i przejrzystość postępowań, w których zamówienia te są przyznawane.

Odwołujące firmy podkreślają, że cena zawarta w ofercie Astaldi (1,2 mld zł) stanowi 55,38% szacunkowej wartości zamówienia i 75,7% kwoty, jaką zamawiający zarezerwował na tę inwestycję. W ich ocenie tak niska cena wskazuje na brak ujęcia wszystkich tych elementów, które nie zostały wprost wskazane w wymaganiach GDDKiA, ale które doświadczony i świadomy konieczności dokonywania określonych zmian lub odstępstw w toku realizacji kontraktu wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej. Tymczasem Prawo zamówień publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. „wolnej ręki” w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z „niewspółmiernie wysokimi kosztami”. W praktyce oznacza to, że wykonawcy, powołując się na nieujęcie jakichkolwiek robót w zakresie wyznaczonym przez zamawiającego, mogą – bez rozpisywania dodatkowego przetargu – uzyskać dodatkowe zamówienia warte aż 50% wartości kontraktu, co w przypadku Astaldi wynosić będzie ponad 600 mln zł.   

Najbardziej zbliżona do budżetu przeznaczonego przez GDDKiA na wykonanie inwestycji była oferta Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., przekraczająca zakładany przez GDDKiA budżet o 3 mln zł, druga – oferta konsorcjum pod przewodnictwem Salini Polska, niższa jednak od tego budżetu o prawie 90 mln zł.  

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili