Grupa LOTOS – większy udział w rynku

Grupa LOTOS zanotowała w 2006 roku 26,5% udział w krajowym rynku paliw ogółem. To wzrost o 3,7% w porównaniu z analogicznymi danymi opublikowanymi za 2005 rok.

Udział LOTOSU w rynku benzyn wzrósł do 28,9%, oleju napędowego do 25,7%, a lekkiego oleju opałowego do 24,9%.

– Wzrost udziału w krajowym rynku paliw to bezpośredni efekt realizacji naszej strategii korporacyjnej, zmierzającej do dynamicznego rozwoju handlowego Grupy LOTOS – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A. – do 2012 roku założyliśmy ambitny cel uzyskania 30% krajowego rynku paliw.

W pierwszym  kwartale 2007 nastąpił spadek notowań cen ropy oraz produktów naftowych na rynkach światowych, a także dyferencjału Brent/Ural. Średni poziom notowań ropy Brent wyniósł 57,8 USD/baryłkę i był niższy od średniego poziomu notowań w analogicznym okresie 2006 r. o 3,9 USD/baryłkę (spadek o 6,3%) oraz niższy o 1,8 USD/baryłkę (spadek o 3,1%) w porównaniu z notowaniami w IV kw. 2006 r. Średnia cena sprzedaży produktów naftowych netto obniżyła się o 6,6% z 1.683 zł/tonę w I kw. 2006 r. do 1.571 zł/tonę w roku bieżącym. Niższym cenom ropy naftowej w I kw. 2007 r. w porównaniu z poprzednimi kwartałami ubiegłego roku towarzyszył dalszy spadek dyferencjału Brent/Ural. Dyferencjał spadł w I kw. 2007 r. o 2,6% w stosunku do IV kw. 2006 r. i wyniósł 3,4 USD/baryłkę. Spadek dyferencjału Brent/Ural w porównaniu z I kw. 2006 r. wyniósł 5,6%.

W związku z niższym poziomem cen produktów skonsolidowane przychody ze sprzedaży koncernu wyniosły w tym okresie 2.548,0 mln zł i spadły o 5,3% w stosunku do I kw. 2006 r.

– Już wcześniej przewidzieliśmy pogorszenie się w pierwszym kwartale 2007 roku warunków rynkowych wpływających na prowadzenie działalności rafineryjnej – komentuje prezes Olechnowicz – w tym okresie mieliśmy do czynienia z kilkoma wydarzeniami jednorazowymi, które miały istotny wpływ na wynik kwartału.

Jednym z nich był planowany dwutygodniowy postój operacyjny. W jego ramach wykonano szereg prac naprawczo – konserwacyjnych na podstawowych instalacjach produkcyjnych gdańskiej rafinerii – głównie hydrokrakingu. Postój spowodował znaczące zmniejszenie wolumenu produkcji cennych produktów paliwowych w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął w I kw. 2007 r. poziom 56 mln zł. W stosunku do I kw. 2006 r. obniżył się on o 45,5%. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 52,9 mln zł, co oznacza spadek o 59,5% w porównaniu z I kw. 2006 r. Na kształtowanie się wyniku operacyjnego w I kw. 2007 roku miał wpływ szereg czynników jednorazowych, zgodnych z przewidywaniami zarządu spółki.

– W kolejnych kwartałach tego roku zakładamy znaczną poprawę wyników finansowych naszej spółki – mówi prezes Olechnowicz – Będzie ona efektem optymalizacji działań Grupy LOTOS oraz uzyskania dodatkowej puli wysokiej jakości paliw, które trafią na rynek dzięki przeprowadzonym w pierwszym kwartale tego roku pracom remontowo-konserwacyjnym. Potwierdzają to prognozy wyników kwietnia, które zakładają osiągnięcie skonsolidowanego zysku operacyjnego na poziomie ok. 60 mln zł, a EBIDTA na poziomie 85 mln zł.

W samym tylko kwietniu przerób instalacji hydrokrakingu, na której podczas postoju operacyjnego wymieniono katalizator, wzrósł o 64,2% w porównaniu do marca br. i wyniósł 140,4 tys. ton, co oznacza pełne wykorzystanie zdolności instalacji w kwietniu. Średnie wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie prawie 103%.

Dodatkowo do końca 2007 roku Grupa LOTOS przewiduje realizację projektów, które w znaczny sposób wpłyną na rozwój rynkowy koncernu oraz przyczynią się do polepszenia jego wyników finansowych w kolejnych kwartałach tego roku. Wśród projektów znalazły się m.in.: Program Doskonałości Operacyjnej i Zarządczej mający na celu redukcję i optymalizację kosztów, wzrost skuteczności realizowanych procesów produkcyjnych i technologicznych, optymalizację marż i wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie organizacji; Program Rozwoju i Optymalizacji Struktur Handlowych – zakładający zwiększenie przewagi konkurencyjnej Grupy LOTOS poprzez wzrost skuteczności i wydajności kluczowych procesów biznesowych; przygotowywanie Programu Optymalizacji Kosztów Operacyjnych, restrukturyzacja i wdrażanie programów rozwojowych w rafineriach południowych.

e-logistyka.pl

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili