DSV stawia na automotive

Obecnie jego udział w obrotach operatora sięgnął już blisko 20 proc., odnotowując jednocześnie największą dynamikę wzrostu.


Najmocniejszymi stronami DSV jest udokumentowana jakość i doświadczenie w branży automotive oraz duża elastyczność operacyjna. Wszystko to pozwala operatorowi na sprostanie wysokim wymaganiom tego sektora, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jego dynamicznym wzroście.


W 2016 r. automotive stanowiło najszybciej rozwijającą się branżę w DSV Road, której wzrost obrostów rok do roku sięgnął aż 37 proc. Oznaczało to jednocześnie wzrost udziału tego sektora w obrotach naszej firmy z 15 proc. w 2015 r. do 18 proc. w roku ubiegłym – podsumowuje Filip Czerwiński, Prezes Zarządu DSV Road. Do grona naszych klientów należą czołowi producenci części samochodowych w Polsce oraz wiodący producenci wyrobów gotowych w Skandynawii i Europie Zachodniej. Najlepszy dowód naszej jakości w obsłudze tej branży stanowią natomiast raporty terminowości, pokazujące np. stuprocentową skuteczność dostaw dla jednego z klientów na przestrzeni ostatnich tygodni.


Specyfika efektywnej obsługi branży automotive obejmuje m.in. wrażliwy na uszkodzenia towar oraz ogromny rygor czasowy dostaw, szczególnie w przypadku tych realizowanych w systemie just in time. Wymagania te wymuszają specjalne rozwiązania operacyjne, które szczególnie w przypadku mniejszych partii towaru są możliwe do zrealizowania jedynie przez dużego i doświadczonego operatora, ze sprawną siecią połączeń w Polsce i Europie. Jednocześnie w przypadku dużych klientów kluczowa jest przede wszystkim kompleksowość realizowanej obsługi – od dostaw drobnicowych, transportów dedykowanych, po obsługę ładunków częściowych i całopojazdowych.


W przypadku dużych klientów coraz częściej mamy do czynienia z ograniczaniem liczby dostawców oraz wyborem partnerów logistycznych, którzy będą w stanie prowadzić obsługę w ramach kilku krajów, również w zakresie np. transportu lotniczego i morskiego. DSV Road obsługuje zarówno after market, jak i transporty części do producentów samochodów w takich krajach jak Francja, Hiszpania, czy Niemcy, które są głównym ośrodkiem produkcji dla tej branży. W coraz większym stopniu są to także kraje Europy Centralnej oraz Rumunia i Turcja – mówi Filip Czerwiński, Prezes Zarządu DSV Road.


Dzięki rozbudowanej sieci drobnicowej DSV Road jest w stanie realizować transporty mniejszych partii towaru w całej Europie. Z kolei rozwinięty system transportów bezpośrednich – częściowych oraz całopojazdowych – pozwala na ograniczenie liczby przeładunków w terminalach, minimalizację ryzyka uszkodzeń i zapewnia lepszą kontrolę nad czasem realizacji transportu.


Jednym z modelowych projektów pokazujących nasze dedykowane rozwiązania jest ogólnoeuropejska obsługa firmy Lear z wykorzystaniem tzw. Control Tower. Taki model obsługi pozwalana na zbieranie zleceń klienta w jednym punkcie, raportowanie za pośrednictwem jego systemów oraz dostarczanie niezbędnych danych i dokumentacji. Dzięki wykorzystaniu Control Tower dużo łatwiej jest nam sprawować stałą kontrolę nad jakością naszego serwisu oraz prowadzić działania proaktywne w tym zakresie – mówi Filip Czerwiński, Prezes Zarządu DSV Road.


Plany DSV Road w zakresie sektora automotive obejmują jego dalszy, dynamiczny rozwój. W tym celu operator nie tylko inwestuje we wsparcie operacyjne oraz odpowiednie narzędzia, ale także utworzył on stanowisko opiekuna z działu Business Development dedykowane wyłącznie obsłudze tej konkretnej branży.