Zmiana statusu Generalnej dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad.

0

Zmiana statutu GDDKiA ma na celu wyodrębnienie w jej strukturze organizacyjnej komórek odpowiedzialnych za sprawy inwestycji: Biura Projektów Priorytetowych i Biura Systemów Realizacji Inwestycji, usprawniając w ten sposób funkcjonowanie pionu inwestycyjnego GDDKiA – głosi komunikat Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Najważniejsze zmiany polegają na usytuowaniu komórek organizacyjnych GDDKiA w trzech pionach merytorycznych:
– pion przygotowania inwestycji;
– pion realizacji inwestycji;
– pion zarządzania drogami i mostami.

W nowej strukturze dotychczasowe biura realizujące inwestycje uległy połączeniu, dzięki czemu możliwe stało się wyodrębnienie specjalnego biura składającego się z zespołów ds. priorytetów rządowych oraz Biura Systemów Realizacji Inwestycji, które podlegają bezpośrednio Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: Ministerstwo Transportu i Budownictwa http://www.mtib.gov.pl/komunikaty/, 07.03.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj