Zielone łańcuchy dostaw w 8 krokach

O tym, że ekologiczne i zrównowa- żone łańcuchy dostaw są przyszłością logistyki, menedżero- wie wiedzą już od dawna. Pozostaje pytanie, jak je wdrożyć? Z radą przychodzi April Terreri, pokazując amerykańskie realia.

Zdaniem ekspertów, należy zacząć od Modelu Biznesowego. To oczywiście tautologia, ale bez odpowiedniego planowania i wyznaczenia strategii nie można mówić o prowadzenia biznesu, szczególnie w długim terminie, czy też o szukaniu potencjalnych inwestorów oraz środków finansowych na pokrycie inwestycji.

W drugiej kolejności trzeba skupić się na środkach transportu, gdyż to one odpowiadają w większości przypadków za zwiększoną emisję CO2 do atmosfery. W zakresie działań jest przykładowo odpowiednie dobieranie pojadów do tras.

W trzeciej kolejności występuje certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dotyczący architektury budynków.

Następnie należy zastanowić się nad redukcją powierzchni zajmowanej przez ładunki.

Po tym etapie, przychodzi kolej na edukację i szkolenia.

Szóstym krokiem jest nabywanie tzw. carbon credits, czyli bonów emisyjnych, określających wartość emisji jaką może mieć dany zakład.

Ostatnimi dwoma działaniami jest redukcja odpadów oraz recykling.

źródło: Eight Steps to a Greener Supply Chain, by April Terreri
March 31, 2008

źródło zdjęcia: www.sxc.hu