TETA dla IPN

Instytut Pamięci Narodowej wdroży system wspomagający pracę administracji autorstwa wrocławskiej TETY. To pierwszy ważny krok giełdowej spółki na rynku publicznym. Kontrakt o wartości 1,4 mln zł został zawarty w drodze przetargu.

– Wygrana w przetargu potwierdza, że posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne do realizacji zamówień publicznych. Jestem przekonany, że jest to początek naszej znaczącej obecności w tym segmencie rynku. Chciałbym podkreślić, że wykorzystywanie doświadczeń na rynku administracji publicznej naszej spółki zależnej VT Soft, coraz częściej przynosi wymierne korzyści całej Grupie Kapitałowej – podkreśla Jerzy Krawczyk, prezes TETA S.A.

Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się na wdrożenie 4 modułów oprogramowania ERP TETA Constellation. Wspomogą one sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę finansów, księgowości, controllingu i rachunkowości zarządczej, a także majątku trwałego i procesów logistycznych. Dodatkowo zostanie zainstalowana również aplikacja  TETA HRM wspierająca „miękkie” obszary zarządzania kapitałem ludzkim. Wrocławska spółka dostarczy również sprzęt komputerowy i licencje do oprogramowania.

Wdrożenie obejmie 11 oddziałów IPN i 110 użytkowników aplikacji. Wartość umowy wynosi ponad 1,4 mln zł brutto, zaś zakończenie prac jest planowane na koniec 2008 r.