Stoora.com

Internetowy serwis podwyko- nawców przemysłowych: umożliwia nieodpłatne otrzymywanie i rozpa- trywanie zapytań ofertowych z ca- łego świata.

Stoora.com jest wielojęzycznym serwisem internetowym umożli- wiającym kontakt pomiędzy klientami i przedsiębiorstwami oferującymi podwykonawstwo przemysłowe. Rejestrując się nieodpłatnie na stronie www.stoora.com, podwykonawcy otrzymują i mogą analizować – również nieodpłatnie – szczegółowe zapytania ofertowe ściśle odpowiadające ich know-how.

Stoora.com wykorzystuje istotną innowację – stworzenie wspólnego języka dla kupujących i dostawców w oparciu o « wyniki produkcji ». Te z kolei warunkują dla nabywcy uzyskanie pożądanego komponentu, który dostawca wytwarza w oparciu o swoje urządzenia. Sposób działania portalu przedstawia się następująco :

  1. Kupujący nieodpłatnie rejestruje swoje zapytanie ofertowe wraz z odpowiednim rysunkiem na stronie internetowej Stoora.com, podając jednocześnie jakie parametry powinien mieć produkt, który chce uzyskać;

  2. Tylko podwykonawcy, którzy zarejestrowali te same wyniki produkcji otrzymują i mogą nieodpłatnie, w sposób szczegółowy analizować daną ofertę wraz z rysunkami, nie znają natomiast nazwy przedsiębiorstwa kupującego;

  3. Każdy podwykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę, dopiero po wniesieniu stałej opłaty może uzyskać dane dotyczące klienta, co zapewnia kupującemu otrzymywanie ofert jedynie od zmotywowanych podwykonawców.

Tak oto, dzięki wspólnemu językowi, Stoora.com umożliwia podwykonawcom przemysłowym nieodpłatne, niezobowiązujące otrzymywanie zapytań ofertowych od potencjalnych nowych klientów z całego świata.  Oryginalna nomenklatura umożliwiająca tę wymianę informacji  oraz stosowne oprogramowanie są przedmiotem międzynarodowego  wniosku patentowego.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej :  www.stoora.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj