POLZAK 2008

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Sekcja Zakupów zapraszają do udziału w forum zakupowym „POLZAK 2008”. Jest to już IV edycja forum, a poprzednie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Podczas naszych spotkań poruszaliśmy kluczowe dla środowiska zakupowego tematy, związane bezpośrednio z zarządzaniem zakupami, zarządzaniem bazą dostawców jak i rolą i znaczeniem zakupów w organizacjach.

IV Forum Zakupowe POLZAK 2008 jest kontynuacją tematów z poprzednich naszych spotkań, dlatego też przygotowywane w tym roku wystąpienia, przypadki biznesowe pragniemy wkomponować w temat przewodni forum, którym jest: „Procesy zakupowe, jako fundament  przewagi konkurencyjnej w biznesie XXI wieku”

Program POLZAK 2008 powinien jeszcze bardziej przybliżyć Państwu tematykę funkcjonowania zakupów w przedsiębiorstwach, zaprezentować aspekty finansowe, prawne i organizacyjne. Chcemy również poruszyć, bardzo ważny, dla środowiska zakupowego temat poszukiwania, oceny oraz wartościowania osób i stanowisk w działach zakupów.

Wzorem lat ubiegłych chcemy, aby to było spotkanie Praktyków dla Praktyków. POLZAK to spotkanie, które charakteryzuje się otwartą dyskusją, swobodną wymianą doświadczeń i poglądów. Naszą intencją, jako organizatorów jest, właśnie, utrzymanie tej konwencji.

Jak co roku nasza konferencja będzie miała również część nieformalną – wieczorne spotkanie w „klubowej” atmosferze. Ta część spotkania odgrywa bardzo dużą rolę integrującą środowisko, pozwala dzielić się doświadczeniami, poznać bliżej osoby z branży.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, prelegentów, agendy oraz organizacji będziemy przekazywali w kolejnych komunikatach pocztą elektroniczną, w fachowych pismach oraz portalach internetowych.

Liczymy na Państwa udział w tym wydarzeniu i będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o konferencji osobom z branży zakupowej.
Do zobaczenia 25 września.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zarząd PSML i Sekcja Zakupów