3.8 C
Warszawa
niedziela, 21 kwietnia, 2024

Odprawy graniczne oraz Instytucja Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego

Tomasz Tochowicz z Deloitte rozpoczął IV Ogólnopolską Konferencję Poltrans wykładem dotyczącym zagadnień prawnopodatkowych w odprawach granicznych.

Jakie są ramy prawne, jakie jest tło dla odpraw granicznych?

  • Regulacje celne – wspólne w całej wspólnocie
  • Relatywna stabilność i niska restrykcyjność
  • Możliwość wyboru kraju zgłoszenia celnego
  • Podatek VAT w imporcie towarów – różne rozwiązania w krajach członkowskich
  • Podatek akcyzowy – wspólne europejskie procedury i odmienność stosowania

Regulacje Wspólnotowe są bardziej liberalne, niż te, któe funkcjonowały w Polsce przed akcesją do UE. Według nowych założeń administracja pełni funkcję usługową.

-Nasze doświadczenia są zupełnie inne – administracja jest nastawiona na cele fiskalne, występuje wręcz ogromna ilość przykładów niszczenia firm. – mówi Tochowicz.

Pomimo zmian prawnych, złe przyzwyczajenia administracyjne pozostały, co sprawiło, że niektóre podmioty zdecydowały się dokonywać odpraw celnych na zewnątrz Polski. Szczególnie dużo firm korzysta z odpraw w portach Niemieckich, czyli miejscu odbioru towaru. Nie ma w tym niczego złego, jednak trzeba pamiętać, że część cła (20 proc) pozostaje w budżecie kraju, który cło pobrał. Można więc powiedzieć, że Polska traci na swoje życzenie. Nie sprzyja też fakt, że podatek VAT musi być w Polsce zapłacony w tym samym momencie co dług celny, a np. w Niemczech można go rozliczyć w  comiesięcznej deklaracji. Te błędy już pokutują.

Kolejny problem to pobór podatku akcyzowego. Są tu liczne rozbieżności i to nie tylko ze strony Polskiej. W przypadku importu przepisy akcyzowe nie są najgorsze, ciężej jest przy nabywaniu towarów wewnątrz Wspólnoty. Przykładowo niektóre towary ropopochodne z krajów UE nie mogą być w zwykły sposób przeładowywane na granicy. Przywożąc ropę ze Szwecji statkiem, występuje konieczność przeładunku na cysterny. Prawo mówi, że należy tego dokonać w składzie podatkowym – niestety takich składów w portach nie ma. Patrząc na drugą stronę medalu, czyli na przywozy towarów z zewnątrz UE, to np. przy imporcie towarów ropopochodnych z Rosji przepisy są bardziej liberalne. W tym przypadku obrót wspólnotowy jest trudniejszy niż import.

Czy praktyka polskiej administracji wpływa stymulująco na gospodarkę?

Powyższe przykłady wskazują, że praktyki administracyjne działają hamująco na gospodarkę.  Funkcjonowanie polskiej administracji celnej jest szczególne. Jest ona bardzo dokładna i wnikliwa. Może to zniechęcać do odpraw. W Niemczech weryfikacja dotyczy głównie zgodności logicznej, prawidłowego wypełnienia formularzy, zgodności matematycznej.

Tomasz Tochowicz poświęcił drugą część wykładu Instytucji Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego.

Po zamachach z 11 września postanowiono przypisać izbom celnym nowe zadania. Mianowicie, instytucje te miały w sposób bardziej aktywny dokonywać kontroli. Inicjatywę zapoczątkowały Stany Zjednoczone, a obecnie w programie uczestniczy 128 krajów. Odpowiedzią Unii Europejskiej jest powołanie Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego.

UPG to podmiot, który po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu, może bezpiecznie funkcjonować na rynku UE. Trudno pomysł Wspólnoty nazwać ułatwieniem, z pewnością jednak zadecyduje on o być albo nie być części firm.

Kto może być UPG?

Certyfikat może otrzymać podmiot, który pozytywnie przejdzie ścieżkę audytu. Konieczne będzie dostarczenie informacji dotyczących podmiotu gospodarczego w zakresie: struktury, własności, znajomości i zdolności poprawnego stosowania procedur celnych. Kolejnym wymogiem jest przestrzeganie wymogów celnych w przyszłości. Podmiot musi posiadać zadowalający system zarządzania ewidencją handlową oraz udokumentowaną wypłacalność. Warunkiem oczywistym jest spełnienie standardów bezpieczeństwa i ochrony

Organem certyfikującym będzie dyrektor izby celnej. Najprawdopodobniej będzie współpraca z policją, wywiadem, bankami.

Bardzo istotna jest informacja, że administracja celna będzie kontrolować cały łańcuch dostaw. Wszystkie firmy w łańcuchu będą musiały być uważane za bezpieczne.

Co to oznacza?

Podmiot bez certyfikatu będzie miał utrudnione życie – pojawią się liczniejsze kontrole, wystąpi niemożność korzystania z uproszczeń.

Instytucja UPG powinna wejść w życie 1 stycznia 2008 roku. Trochę dłużej, bo około 4 lata będzie trzeba poczekać na nowelizację Wspólnotowego Kodeksu Celnego 

Poniżej przedstawiamy punktowy zapis spodziewanych zmian:

1. Reprezentować przed organami celnymi będzie mógł każdy (nie tylko agencja celna)
2. Podmiot, komercyjnie reprezentujący inne podmioty będzie mógł być certyfikowany i funkcjonować jako UPG
3. Nie będzie możliwe nie stosowanie sankcji celnych (adekwatne, proporcjonalne i odstraszające sankcje administracyjne niezależne od sankcji karnych). Do tej pory administracje celne chroniły jedynie wartości fiskalne. Teraz ma być chronione życie i bezpieczeństwo obywateli.
4. Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej będą przyjmowane przez Komisję.
5. Zgłoszenie będzie dokonywane w formie elektronicznej
6. Nie przewiduje się oprogramowania jednolitego – zostaną wyznaczone standardy
7. Integracja wszystkich kontroli granicznych. Pojawią się dwa pojęcia – Zintegrowany Punkt Obsługi – dostarczanie dokumentów jednorazowo, oraz Zintegrowany Punk Kontroli – wszystkie służby w jednym miejscu dokonają kontroli.
8. Zabezpieczenia finansowe – będą musiały działać na okoliczność powstania ewentualnego długu celnego w przyszłości. (kontrola postimportowa)
9. Zabezpieczenie generalne będzie można wykorzystać do wszystkich procedur.
10. Zgłoszenie towarów przed ich przybyciem (24 godziny – ruch morski, 4,2,1 godzina – ruch kołowy)
11.Umieszczenie towarów w Wolnych Obszarach Celnych stanie się procedurą – towary będą ewidencjonowane
12.Usunięcie procedury uszlachetniania czynnego z zastosowaniem ceł zwrotnych
13. Procedura uszlachetniania czynnego obejmować będzie przetwarzanie pod kontrolą celną

Michał Krzak
e-Logistyka.pl

 17.10.2006

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili