Strona główna Wiadomości Łańcuch Dostaw Łańcuch dostaw odporny na ryzyka

Łańcuch dostaw odporny na ryzyka

0

Jak firmy mogą minimalizować ryzyka związane z przerwami w łańcuchu dostaw? Co można zrobić, aby uniknąć potencjalnych kosztów związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i zapewnić zrównoważony wzrost i dobrą koniunkturę? Przede wszystkim należy zadbać o poprawę widoczności łańcucha dostaw, identyfikację jego słabych punktów, opracowanie strategii ograniczania ryzyk, dywersyfikację dostawców i optymalizację poziomu zapasów bezpieczeństwa w celu zapewnienia stałych zdolności produkcyjnych. Dodatkowo należy proaktywne przeciwdziałać zagrożeniom cybernetycznym czy też stale wzmacniać współpracę i komunikację z partnerami.

Jak zaawansowana analityka może zmniejszyć ryzyko?

Analityka jest coraz skuteczniejszym narzędziem rozwiązywania problemów będących przyczyną zagrożeń dla łańcucha dostaw. Josh Green, dyrektor generalny i założyciel Panjivy, firmy analitycznej sektora TSL, mówi o dwóch krokach milowych jakie dokonały się w dziedzinie analizy w branży logistycznej: „Pierwszym jest świadomość. Managerowie łańcucha dostaw zaczęli rozumieć, że mogą i powinni wykorzystywać dane w sposób taki, jak wiele innych funkcji biznesowych. Drugi to rozwój uczenia maszynowego (ang. machine learning) jako narzędzia do organizowania i interpretacji danych. Można z nich wyciągnąć wiele wniosków, ale problem polega na tym, że dane dotyczące łańcucha dostaw są nieuporządkowane. Techniki uczenia maszynowego dają nam dużo lepsze możliwości organizowania danych i dzięki czemu mamy większe szanse na znalezienie cennych spostrzeżeń”.

Odpowiednia analiza może pomóc zwiększyć widoczność i zapewnić lepszy wgląd w cały łańcuch dostaw oraz poprawić jego ogólną wydajność. Dodatkowo pomoże lepiej przewidywać potrzeby klientów, przyspieszy czas reakcji oraz dokładniej oceni ryzyka związane z całym łańcuchem dostaw.

Rola ubezpieczeń w zrównoważonym rozwoju

Na temat wyzwań związanych z widocznością łańcucha dostaw Nick Wildgoose, Global Supply Chain Product Leader w Zurich Insurance, mówi jednoznacznie:

„Ważne jest właściwe zrozumienie swoich kluczowych dostawców – tych, którzy odpowiadają za największą część naszych zysków. Szokująca jest sytuacja, gdy rozmawiam z przedstawicielami zespołów ds. zaopatrzenia w  największych firmach świata, którzy przyznają, że nigdy nie sprawdzili, czy ich kluczowi dostawcy nie są narażeni na katastrofy naturalne. Mogą być uzależnieni w 30% od jednego zakładu w Azji Południowo-Wschodniej, nie sprawdzając nigdy prawdopodobieństwa wystąpienia tam powodzi lub trzęsienia ziemi”.

Jeśli firmy nie będą w stanie utrzymać ciągłości działalności lub sfinansować swoich strat po nieprzewidzianym zdarzeniu, poniosą porażkę. Chociaż ubezpieczenie nie jest w stanie ochronić przed losowymi wypadkami i późniejszymi zakłóceniami, to jednak jest kluczowym źródłem odszkodowania za straty, jeśli i kiedy zdarzenia objęte ubezpieczeniem się urzeczywistnią.

Znaczenie proaktywnego zarządzania ryzykiem

„W obliczu wzrostu liczby klęsk żywiołowych, naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego, nieprzewidywalnych czynników społeczno-ekonomicznych i zmiennych wymagań klientów, firmy muszą być przygotowane na niemal wszystko” – mówi Gary Neights, Product Manager w firmie Elemica. Straty mogą obejmować bazy dostawców i klientów, obiekty produkcyjne, dystrybucyjne, magazynowe i logistyczne, szlaki transportowe lub środki transportu, pracowników, a nawet własność intelektualną. „Przy tak dużym potencjale wystąpienia strat, przedsiębiorstwa muszą dziś być proaktywne, a nie tylko reagować na swoje priorytety i praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem. Jeśli proces ten nie będzie miał charakteru ciągłego, przedsiębiorstwa nigdy nie staną naprzeciw ryzyka. Zawsze będą tylko reagować, nadrabiać zaległości i minimalizować powstałe szkody” – podsumowuje Neights.

Specjaliści GEFCO wskazują cztery kroki w kierunku ograniczenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw:

  1. Identyfikowanie słabych punktów łańcucha dostaw za pomocą analizy wpływu na działalność gospodarczą. Identyfikując kluczowe procesy biznesowe oraz zasoby i działania niezbędne do prowadzenia działalności, można ocenić długo- i krótkoterminowe czynniki, które mogą stwarzać zagrożenia i ryzyka dla powodzenia łańcucha dostaw, a także scenariusze, w których te zagrożenia, ryzyka i słabe punkty mogą ewoluować. Skoncentruj swoje wysiłki na tych czynnikach, które mają największy wpływ na wynik finansowy. Pozwoli to na szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń.

  1. Ocena i monitoring nowych i istniejących dostawców. Wnikliwa ocena możliwości, zasobów, reputacji i kondycji finansowej dostawców ma kluczowe znaczenie dla określenia stopnia narażenia na ryzyka związane z łańcuchem dostaw i proaktywnego ograniczania tych ryzyk. Dokładnie przeanalizuj procesy i zasady cyberbezpieczeństwa stosowane przez dostawców, zwłaszcza w odniesieniu do ich wewnętrznych procedur bezpieczeństwa IT.

  1. Odpowiednie stany magazynowe z użyciem zróżnicowanych dostaw. Zmniejszając uzależnienie od pojedynczych dostawców zmniejszysz ryzyko wystąpienia zakłóceń. Uzależnienie od jednego dostawcy, kraju lub regionu może mieć katastrofalne skutki. Dla dodatkowego bezpieczeństwa należy stworzyć relacje z alternatywnymi dostawcami pierwotnymi i wtórnymi z różnych regionów geograficznych. Zapewnienie sobie zróżnicowanej bazy dostawców może uratować Twoją firmę, jeśli dany kraj lub region nie może już zaspokoić Twoich potrzeb.

  1. Bliska współpraca z dostawcami i innymi partnerami. Dzielenie się informacjami, integrowanie działań i wdrażanie wspólnych rozwiązań w łańcuchu dostaw jest kluczem do budowania silnych relacji, które zwiększają niezawodność i zapewniają przestrzeganie planów ryzyka w Twoim łańcuchu dostaw.

Wdrażając te i inne środki, możesz sprawić, że Twój łańcuch dostaw będzie bardziej odporny na ryzyka. Zadaj sobie pytanie: jeśli w Twojej firmie wystąpiły dziś poważne zakłócenia, to na ile jesteś pewien, że Twój łańcuch dostaw może przetrwać burzę?

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Exit mobile version