5.6 C
Warszawa
niedziela, 18 lutego, 2024

Kuehne + Nagel podsumowuje wyniki finansowe za 2014

Obrót netto w wysokości 17 501 milionów CHF był o 1,9% (w stałej walucie o 5,1%) wyższy niż w roku ubiegłym. Zysk brutto wzrósł o 0,5% (w stałej walucie o 2,9%) i osiągnął pułap 6 288 milionów CHF, a wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 4,5% (w stałej walucie o 7,8%) do 1 005 milionów CHF. Dochody z ubiegłego roku zwiększyły się o 6,1% (w stałej walucie o 9,7%) i osiągnęły poziom 644 milionów CHF.

Za rok obrotowy 2014, Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę zwiększonej dywidendy w wysokości 4,00 CHF na akcję, a także wypłatę nadzwyczajnej dywidendy w wysokości 3,00 CHF na akcję.

* Propozycja na Walne Zgromadzenie Wspólników dnia 5 maja 2015 r.

Dr Detlef Trefzger, CEO, skomentował: “W obliczu niestabilnych warunków ekonomicznych i wahań kursów walut, udało nam się jednocześnie zwiększyć udział w rynku i osiągnąć lepsze wyniki w 2014 r. Nagła poprawa w pionie transportu lądowego w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy rentowności. Chciałbym również podkreślić doskonałe wyniki w transporcie lotniczym oraz dalszą poprawę wyników w logistyce kontraktowej. W zakresie transportu morskiego odnotowaliśmy wzrost obrotów i utrzymaliśmy marże na stałym poziomie, pomimo znacznej zmienności stóp i negatywnych wpływów walutowych. Łącząc nasze kompetencje w zakresie przemysłu, innowacyjność i efektywne zarządzanie kosztami, wzmacniamy naszą pozycję na rynku, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla naszych klientów.”

Rozwój pionów działalności

Transport morski

Obsługując ponad 3,8 miliona TEU, co stanowi zwiększenie o 242 000 kontenerów lub 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, Kuehne + Nagel odnotowała wzrost znacznie szybszy, niż ten obserwowany na ogólnoświatowym rynku transportu morskiego, który wzrósł o około 4%. W szczególności, spółka maksymalnie wykorzystała możliwości gospodarcze, które niosła ze sobą poprawa sytuacji ekonomicznej w USA oraz odnotowała znaczne wzrosty obrotów na transpacyficznych i transatlantyckich szlakach handlowych. W zakresie transportu pomiędzy Azją i Europą, Kuehne + Nagel skoncentrowała się na stabilności marż i nie brała udziału w zaciekłej konkurencji cenowej. Rozwiązania specjalistyczne, takie jak kontenery chłodnicze i LCL (przesyłki drobnicowe), również stanowiły obszar znacznego zwiększenia obrotów. Z uwagi na znaczące wahania stóp i negatywne wpływy walutowe, EBIT (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) był nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże wskaźnik konwersji utrzymał się na stałym poziomie 30,3%.

Transport lotniczy

W pionie transportu lotniczego, Kuehne + Nagel kontynuowała pasmo sukcesów w 2014 r.

Oprócz wzrostu rentowności, spółka zwiększyła tonaż o 5,3% na rynku, który odnotował umiarkowany wzrost o 3 do 4%, tym samym umacniając swoją pozycję jako drugi największy spedytor lotniczy na świecie. Kluczem do sukcesu w tym pionie są specyficzne dla branży produkty transportu lotniczego, które zaowocowały pozyskaniem znaczących kontraktów w sektorach towarów farmaceutycznych, motoryzacyjnych i przemysłowych. Zaobserwowano również wzrost popytu na produkt “KN EngineChain” wprowadzony w 2013 r., stanowiący specjalną usługę dla transportu i obsługi silników samolotowych. Nowy portal internetowy “KN FreightNet”, wprowadzony na rynek w 2014 r., podkreśla innowacyjność Kuehne + Nagel przejawiającą się podczas wyznaczania nowych standardów w branży transportu lotniczego. W porównaniu z rokiem ubiegłym, EBIT wzrósł o 7,2%. Pozytywny wynik odnotowano również w zakresie wskaźnika konwersji, który wzrósł z 25,3% w roku ubiegłym do 27,0%.

Transport lądowy

W pionie transportu lądowego, w 2014 roku  nastąpiła znaczna poprawa wyników. W porównaniu z rokiem ubiegłym, EBIT wzrósł o 38 milionów CHF. Strategia “Road 2 Profit”, wprowadzona w 2013 r., a następnie konsekwentnie stosowana, wywarła szybki i trwały wpływ na sytuację spółki. Strategia ta oparta jest na optymalizacji portfela produktów, koncentracji na konkretnych grupach klientów oraz scentralizowanych zakupach pojemności ładunkowej. Podczas, gdy priorytetem było poprawienie wyników czy opracowanie innowacyjnych usług i to pozostało w centrum uwagi spółki: na przykład produkt “I2M Overland” wprowadzony w 2014 r. pozwala klientom na planowanie i zarządzanie logistyką zaopatrzeniową w łańcuchu dostaw w bardziej wydajny sposób.

Logistyka kontraktowa

Zaobserwowano utrzymywanie się pomyślnego rozwoju wyników w pionie logistyki kontraktowej, wraz ze wzrostem jakościowym oraz wzrostem EBIT o 7,7% (w stałej walucie o 9,1%). Przyczyną była przede wszystkim koncentracja na rozwiązaniach i usługach przeznaczonych dla klientów z wybranych sektorów, prowadzących działalność międzynarodową. Następnie pozyskano złożone i innowacyjne projekty z najważniejszymi klientami z całego świata, z sektorów

farmaceutycznego, motoryzacyjnego i e-commerce. Jednocześnie wzrost działalności prowadzonej z dotychczasowymi klientami znacznie przekroczył wzrost odnotowany na rynku. Obrót netto w pionie logistyki kontraktowej zwiększył się o 4,4% (w stałej walucie o 6,0%). Marża EBIT utrzymała się na stałym poziomie 3,4% uzyskanym w roku ubiegłym.

Obrót netto

Po uregulowaniu należności celno-podatkowych, Grupa Kuehne + Nagel osiągnęła obrót netto w wysokości 17 501 milionów CHF w 2014 r., co stanowi wzrost o 1,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Zaobserwowano oddziaływanie negatywnych wpływów walutowych na obrót netto w wysokości 546 milionów CHF (3,2%).

Wszystkie regiony odnotowały wzrost obrotu netto: Bliski Wschód, Azja Środkowa i Afryka o 3,5%; region Azji i Pacyfiku o 2,1%; Ameryki o 1,9% oraz Europa o 1,7%.

Zysk brutto

Zysk brutto, który w przypadku firmy logistycznej stanowi lepszy wskaźnik wydajności niż obrót, wzrósł o 0,5% i wyniósł 6 288 milionów w 2014 r.

Oddziaływanie negatywnych wpływów walutowych na zysk netto wyniosło 151 milionów CHF (2,4%).

Na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i Afryce, zysk brutto wzrósł o 3,9%. W Europie odnotowano wzrost zysku brutto o 0,8%, w regionie Azji i Pacyfiku – o 0,7%, natomiast w Amerykach nastąpił spadek o 1,8%.

Dywidenda

Zarząd zaproponuje Walnemu Zebraniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 5 maja 2015 r., wypłatę dywidendy w wysokości 4,00 CHF na akcję (w roku ubiegłym: 3,85 CHF na akcję). Ze względu na stabilną sytuację spółki w zakresie płynności finansowej, akcjonariusze otrzymają dodatkowo dywidendę nadzwyczajną w wysokości 3,00 CHF na akcję.

Karl Gernandt, Prezes Zarządu Kuehne + Nagel International AG, powiedział: “Wynik roczny jest dowodem na to, że nasze strategie dotyczące pionów działalności okazały się skuteczne, a nasze skoncentrowane wysiłki na wszystkich szczeblach zostały nagrodzone. Postawiliśmy przed sobą ambitne cele i osiągnęliśmy je, ustanawiając nowy rekord pod względem wyniku.

W 2015 r. warunki rynkowe znów będą stanowić wyzwanie; z tego względu, ciągłe doskonalenie naszej wydajności pozostaje naszym jasno sprecyzowanym celem. Zarząd jest przekonany, że będziemy świadkami pozytywnego rozwoju działalności również w całym roku jubileuszowym.”

Źródło: Kuehne + Nagel

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
319ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili