RateFox – rewolucyjna porównywarka stawek w transporcie

Trudności związane z logistyką sprzedaży usług transportowych i zakupu tych świadczeń to kontekst, z którym borykają się zarówno zleceniodawcy takich usług, jak i ich dostawcy. Brak przyjaznego systemu optymalizacji i wsparcia tego obszaru działań w obu przypadkach generuje straty na różnych polach. RateFox – internetowa porównywarka stawek i kontraktów, to dla dwóch stron szansa na duże oszczędności czasu i środków, jak również wzrostu konkurencyjności.

Stała presja na redukcję kosztów i zyskująca wśród firm na popularności tendencja do koncentracji na strategicznych działaniach zwiększa zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań outsourcingowych. Zgodnie z tym modelem funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej są oddelegowywane wyspecjalizowanym firmom, zwiększając w ten sposób popyt na różnego rodzaju usługi transportowe. Z uwagi na fakt, że współczesny łańcuch dostaw znajduje się pod coraz większą presją, standard obsługi tego obszaru musi nadążać za wymaganiami rynku. Przy wydłużającym się dystansie, jaki mają do pokonania towary, kurczy się czas na realizację dostaw i zaostrza warunek jakości usługi. Zyskują więc ci, którzy mogą współpracować z rzetelnymi dostawcami, realizującymi zlecenia terminowo i bezawaryjnie.

Dlaczego outsourcing?

Czynnikiem uzasadniającym wykorzystanie zewnętrznych operatorów jest przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów, lepsza organizacja pracy i odciążenie własnej kadry. Uwarunkowane jest to także brakiem własnego taboru do realizacji tego obszaru działań.

Kryteria wyboru operatora

Warunkiem nawiązania współpracy z zewnętrznym dostawcą jest dla usługobiorców w pierwszej kolejności jakość usługi. Cena, jeśli rzetelna realizacja usługi zostanie zagwarantowana, jest drugim czynnikiem weryfikacji oferty. Uświadamia to jak ważną determinantą w doborze dostawcy jest zaufanie do jego kompetencji, oparte zazwyczaj na doświadczeniu i rekomendacjach. W procesie tym uwzględniany jest również potencjał firmy i kompleksowa oferta rozumiana zarówno w kontekście wielkości taboru, jak i zakresu oferowanych usług logistycznych. Nie bez znaczenia jest zapewnienie realizacji usługi door-to-door („od drzwi do drzwi”), co wskazuje także na możliwość łączenia przez dostawcę różnych środków transportu.

Szeroki portfel dostawców

Większość przedsiębiorstw prowadzi współpracę z kilkoma operatorami. Dywersyfikacja ta wynika często ze specyficznych potrzeb i oferty rynkowej. Część dostawców realizuje dowóz całopojazdowy do magazynów i hurtowni, inni z kolei dostarczają drobne przesyłki bezpośrednio klientom końcowym. Polityka dywersyfikacji portfela dostawców, dąży do ograniczenia udziału firm dominujących. Nie oznacza to jednak niechęci do zawierania długotrwałych kontraktów, służy to przede wszystkim utrzymaniu wysokiego standardu jakości obsługi, który na silnie konkurencyjnym rynku stanowi istotny wyznacznik doboru kontrahentów.

Dla usługobiorców ważna jest elastyczność dostawców, wyrażająca się gotowością realizacji pilnych i nieprzewidzianych zleceń. Firmy transportowo-logistyczne dążą do odpowiedzi na to zapotrzebowanie. W obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku oraz stale udoskonalają ofertę, aby dostarczać klientom maksymalnie dopasowane do ich preferencji zintegrowane rozwiązania logistyczne.

RateFox – łączymy partnerów

RateFox to miejsce, które pozwala skuteczniej identyfikować potrzeby usługobiorców i móc na nie dynamiczniej odpowiadać. Platforma skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym do poszukujących usług transportowych, jak i ich wykonawców. Stanowi efektywne narzędzie analizy rynku, pozwalające przedsiębiorstwom w transparentny sposób ustalać warunki współpracy oraz weryfikować potencjał i wiarygodność dostawców.

Wciąż wiele firm poszukując partnerów transportowych wykorzystuje do tego celu Internet. Kanał ten jednak ma swoje ograniczenia – nie pozwala na szybkie porównanie ofert i ich relatywnie rzetelną ocenę pod kątem kluczowych kryteriów: jakości i niezawodności operatorów. Większość polskich firm nie ocenia dostawców, z którymi współpracuje, co spowalnia proces weryfikacji zapytań ofertowych szczególnie, jeśli jest ich dużo. RateFox jako źródło wymiany informacji biznesowej w branży TSL, udostępnia rekomendacje dostawców, w krótkim czasie umożliwiając weryfikację partnera – jego kompetencji, rzetelności i terminowości realizacji zlecenia. Dostęp do wielu potencjalnych wykonawców usługi, pozwala na zawarcie kontraktu z najbardziej konkurencyjnym cenowo i jakościowo partnerem, spełniającym wymogi zleceniodawcy. Oznacza to nie tylko możliwość pozyskania niskich stawek przewozowych, ale także otwartość do ich negocjowania.

Optymalizacja kosztów – poszukujemy benchmarków

Do tej pory w Polsce nie powstał specjalistyczny portal kierowany do tego sektora rynku, który wspierałby przedsiębiorców w procesie organizacji i zakupu usług logistycznych w powiązaniu z benchmarkiem cen transportowych.

Podstawową i fundamentalną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu RateFox do planowania procesów logistycznych firmy jest obniżenie kosztów związanych z usługami transportowymi. Znajomość cen rynkowych daje użytkownikom możliwość negocjacji z firmami, które do tej pory mogły korzystać z niejasnej sytuacji i zawyżać opłaty. Dla przedsiębiorstw oferujących swoje usługi, projekt stanowi pomoc w strategicznym zarządzaniu własną działalnością, w tym zestawienie swoich kosztów i marż z cenami rynkowymi, co w konsekwencji prowadzi do optymalizacji biznesu. Firma staje się zdolna do obniżenia kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu jakości, tym samym staje się bardziej konkurencyjna. – wyjaśnia Grzegorz Gwiazdowski oraz współpomysłodawca projektu

Kompleksowe wsparcie

Obecność na RateFox jest dla firm transportowych oraz spedycyjnych sposobem ukierunkowanym na zwiększenie obrotów, podkreślenie swojej obecności na rynku i podniesienie wiarygodności. Jakie funkcjonalności zapewnia użytkownikom narzędzie?

Dostarcza rozwiązania na 4 poziomach. Pierwszy z nich, odpowiedzialny za agregację i przetwarzanie danych, zapewnia stały dostęp do bazy z informacjami o kosztach usług transportowych, dzięki czemu użytkownik zyskuje przekrój cen według kategorii: niskie, średnie, wysokie na danej trasie. Drugi system, pełniący rolę benchmarkingu, umożliwia porównanie kosztów różnych typów wysyłek w odniesieniu do anonimowych danych oraz rozszerzenie ich specyfikacji, zapewniając w ten sposób bardziej precyzyjną identyfikację benchmarku. Trzeci moduł pozwala zamieszczać zapytania ofertowe dotyczące zapotrzebowania na usługi transportowe, zbierać nadsyłane oferty, zestawiać zaproponowane ceny z danymi benchmarkowymi i negocjować. Czwarty – na podstawie badania sytuacji rynku i prezentacji fluktuacji cen w zadanych okresach, umożliwia firmie wygenerowanie raportu przydatnego przy tworzeniu własnych strategii logistycznych.

Zleceniobiorcy i usługodawcy – realizujemy interesy wszystkich

W efekcie RateFox jako nowoczesna platforma porównująca stawki i kontrakty integruje w sobie wszystkie funkcjonalności optymalizujące proces zawierania transakcji na wszystkich jego etapach:

  • baza do przeprowadzenia profesjonalnej analizy rynku usług transportowych, sformułowania zapytania ofertowego,
  • możliwość stałej analizy swojej pozycji na rynku względem konkurencji
  • efektywny kontroling operatorów – przejrzyste reguły wyboru dostawcy z dostępem do cennej bazy referencji,
  • oszczędność czasu pracy – możliwość symultanicznej komunikacji z wieloma potencjalnymi kontrahentami,
  • zidentyfikowanie nowego rynku zbytu, potencjał do zwiększenia wolumenu sprzedaży usług i stworzenie nowego kanału dotarcia,
  • możliwość szybkiej optymalizacji ceny usług oraz przyśpieszenia procesu realizacji dostawy,
  • perspektywa nawiązania nowych kontaktów handlowych z wieloma partnerami oraz realizacji klastrów transportowych.

Platforma stanowi także wsparcie rozwoju MSP i dynamicznych firm, które mogą wziąć udział w konkurowaniu na poziomie ogólnokrajowym. Dzięki modelowi SaaS narzędzie nie wymaga budowania kosztownej infrastruktury informatycznej – platforma jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową, dzięki czemu jest też prosta w obsłudze.

Rynek się rozwija, wymagania rosną

Jak podaje Eurostat w branży transportowej znajduje zatrudnienie ponad 1 milion osób, jej przychody zaś szacuje się w granicach 65 mld złotych rocznie. Dane te jednoznacznie wskazują na systematyczny wzrost znaczenia transportu w Polsce. Ekstrapolując trendy z ostatnich lat, można przypuszczać, iż tendencja ta utrzyma się również w przyszłości. Rosnące potrzeby i świadomość logistyczna klientów oraz potrzeba stałego doskonalenia oferty przez operatorów otwierać będą nowe możliwości współpracy. Warto do tego celu wykorzystać środowisko i narzędzia, które proces tej komunikacji uczynią bardziej transparentnym i sprawnym.