RAPORT: Lista płac Logistyków

""Koniunkturę dodatkowo napędza przekonanie, że pracując w logistyce, łatwo można znaleźć dobrze płatne zajęcie – wynika z badań portalu pracuj.pl. 

Stanowiska pracy w logistyce można ogólnie podzielić na dwie grupy: te w firmach produkcyjnych -osoby odpowiedzialne za logistykę oraz te bezpośrednio z branżą związane. W logistyce wyróżnić można natomiast kilka podstawowych obszarów działalności, takich jak transport, spedycja, magazynowanie, cła, logistyka, itd. Przedsiębiorstwa, które chcą być bardziej konkurencyjne, szukają oszczędności w procesie przedprodukcyjnym związanym z logistyka dóbr (transport, magazynowanie)- pisze w artykule, Kariera z Jobs & Adverts, Jacek Tarkowski, Prezes C. Hartwig Katowice S.A oraz członek zarządu i sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. 

Specjaliści różnych szczebli odpowiadają za to, aby towary sprawnie przemierzały kraj, Europę a nawet cały świat w sposób najbardziej efektywny, drogą morską, lądową lub powietrzną. Następnie były w odpowiedni sposób przechowywane i dystrybuowane. Przewoźnicy przewożą towary, spedytorzy takie transporty organizują, specjaliści do spraw sprzedaży usług logistycznych znajdują i wraz z działem obsługi, dbają o klientów. Pozostają jeszcze działy wspierające – niezwiązane bezpośrednio z logistyką jak finanse, dział personalny czy rozwój, itd.

Charakterystyka pracy w logistyce
– Specyfiki pracy w logistyce nie sposób streścić w kilku zdaniach – mówi Hanna Sieminowicz Menedżer ds. Sprzedaży – LCS Logistics, w wypowiedzi dla portalu pracuj.pl – Zakres obowiązków jest bardzo obszerny. Jestem odpowiedzialna za realizowanie zaplanowanej wcześniej sprzedaży usług naszej firmy, jednak nie jest to stanowisko typowo handlowe: zakres moich obowiązków obejmuje pogranicze sprzedaży, marketingu, PR, a czasem zahacza też o spedycję. 

– Naszym zadaniem jest zaproponowanie rozwiązań lepszych od tych, które klient już posiada – mówi dalej Hanna Sieminowicz – Jest to bardzo ciekawe wyzwanie. Sednem mojej pracy jest troska o jak najwyższy poziom satysfakcji klientów. By sprostać tym zadaniom muszę nie tylko znać ofertę naszej firmy oraz konkurencji, ale także być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami i trendami w branży.  

Według ekspertów portalu pracuj.pl wykształcenie kierunkowe nie jest niezbędne do pracy w branży, ale wkrótce może się to okazać koniecznością. Na rynku jest coraz więcej absolwentów kierunków logistycznych czy transportowych. W logistyce zawsze przydaje się doświadczenie w handlu i sprzedaży, zdolności negocjacyjne, umiejętności analityczne oprócz wiedzy i umiejętności przypisanych do konkretnego stanowiska. 

– Szukając pracy natrafiłem na konkurs „Grasz o staż”, organizowany przez PricewaterhouseCoopers i Gazetę Wyborczą. Szczególnie zainteresowało mnie zadanie dotyczące problemów optymalizacji transportu – mówi Marek Zgorzelski tegoroczny laureat konkursu. Studiowałem metody ilościowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy zawodowej chciałbym wykorzystywać wiedzę poznaną w toku studiów. Okazuje się, że logistyka, a zwłaszcza transport, jest dziedziną, w której można skutecznie implementować matematyczne modele optymalizacyjne włączając w to także sztuczną inteligencję. Dlatego zdecydowałem się wyjechać na miesięczny staż do Krakowa, by w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i zdolności analityczne.

Lista płac w logistyce

Wynagrodzenie w logistyce, tak jak w innych branżach, zależy oczywiście od zajmowanego stanowiska, wielkości firmy czy pochodzenia kapitału, jak również od regionu. 

Według Internetowego Badania Wynagrodzeń, średnia miesięczna płaca w transporcie, logistyce i spedycji wyniosła w 2005 roku 2 500 PLN. Był to poziom porównywalny z wynagrodzeniami w budownictwie i ochronie środowiska a wyższy o ok. 9% od wynagrodzeń w handlu czy usługach. Badanie zostało przeprowadzone przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, pracuj.pl, bankier.pl, cvonline.pl, jobs.pl, gazetaprawna.pl, nowoczesna firma.pl.

Jak wynika z Badania wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży TLS w zależności od miejsca w strukturze organizacyjnej firmy wahają się średnio od 1 713 do 7 100 zł.

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite w logistyce, transporcie i spedycji w zależności od szczebla zarządzania.


  Wynagrodzenia całkowite, brutto, w PLN
Poziom zatrudnienia   10% zarabia poniżej  25% zarabia poniżej   Mediana 25% zarabia powyżej 10% zarabia powyżej
Pracownicy szeregowi  1 000  1 300  1 713 2 500 3 700
Specjaliści 1 420  1 900  2 693 3 650  5 350
Kierownicy   2 000  2 403   3 700  5 500  8 000
Dyrektorzy działu 2 500 4 100 6 000 10 000 16 000
Prezesi/dyrektorzy 3 000 4 580 7 100 17 000 35 000

Źródło: Internetowe Badanie Wynagrodzeń

Jak wynika z Tabeli 1 w 2005 roku 25% tzw. pracowników szeregowych zarabiało poniżej 1 300 PLN. Mediana dochodów kierowników kształtowała się na poziomie 3 700 PLN i była o blisko 48% wyższa od przeciętnych zarobków w całej branży (2 500 PLN). 10 000 PLN przekroczyły dochody jedynie 25% dyrektorów. Właśnie dyrektorzy wraz z prezesami stanowią najlepiej zarabiającą grupę z medianą na poziomie 7 100 PLN. Różnica pomiędzy najmniej a najwięcej zarabiającymi osobami na tym stanowisku była ponad 11-krotna.
 
Blisko 6% zatrudnionych w branży TSL zarabiało do 1 000 PLN. Zarobki aż 71% osób, znajdowały się w przedziale od 1 000 do 4 000 PLN, natomiast dochody 22,9% osób przekraczały 4 000 PLN, z czego około 4% zarabiało ponad 10 000 PLN- czytamy w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń.

Co ciekawe badania wykazały również, jak bardzo różnią się wynagrodzenia w zależności od pochodzenia kapitału. Porównując wartości średnie, różnice wahają się od 400 pln w przypadku pracowników szeregowych do 1 500 na stanowiskach kierowniczych – na korzyść pracowników zatrudnionych przez firmy z zaangażowaniem obcego kapitału. 

Stanowisko a płaca
 

Arkadiusz Koperek w artykule: Wynagrodzenia w logistyce, transporcie i spedycji w 2005 roku, analizuje zróżnicowanie wynagrodzeń w branży logistycznej w 2005 roku w zależności od rodzaju stanowiska. Najlepiej zarabiały osoby na stanowisku logistyka – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 000 PLN. O prawie 24% niższą płacę otrzymywali spedytorzy – średnio 2 300 PLN. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni na stanowisku magazyniera (1 460 PLN) i kierowcy (1 660 PLN).

Wykres 1. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w logistyce,
transporcie i spedycji w zależności od wykonywanego zawodu.

""

Źródło: Arkadiusz Koperek, Wynagrodzenia w logistyce, transporcie i spedycji w 2005 roku, www.pracuj.pl

Świadczenia dodatkowe
Pracownicy niezależnie od stanowiska zazwyczaj otrzymywali szereg świadczeń dodatkowych. Najczęściej był to telefon komórkowy (około 35% pracowników) laptop lub komputer (dla 12,6% pracowników), dodatkowa opieka medyczna (12,4%) oraz samochód służbowy (11,6%)- wynika z Internetowego Badania Wynagrodzeń.
 
Wielkość firmy a wynagrodzenia
Na poziom wynagrodzeń w transporcie, logistyce i spedycji ma też wpływ wielkość firmy. Nie zawsze jednak, zatrudnienie w większej firmie jest gwarantem dużo wyższych zarobków. W bardzo dużej firmie, zatrudniającej od 1000 osób, pracownik liniowy w 2005 roku zarabiał, wg Internetowego Badania Wynagrodzeń, o 47% więcej niż osoba na tym samym stanowisku w najmniejszych firmach (do 9 pracowników). Co ciekawe kierownicy zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach (50-249 pracowników) mieli dochody wyższe niż osoby na tych stanowiskach w dużych (250-999) i bardzo dużych przedsiębiorstwach (od 1000 pracowników).

Staż pracy i wykształcenie

Badania wykazały również, że pracownik, który dopiero podjął pracę, otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 717 PLN. Osoby z 6-9 letnim stażem zarabiały o 66% więcej, czyli 2 850 PLN. Trend nie jest jednak liniowy – wynagrodzenia rosły do poziomu 3 150 PLN dla pracowników posiadających 10-14 lat doświadczenia, a powyżej zaczynał spadać. Zależność wykształcenie- płaca kształtuje się podobnie jak w innych branżach. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe zarobki. Pracownicy z wyższym wykształceniem zarabiali o około 26% więcej niż średnio wykształceni. 

Szansą na lepsze zarobki była też znajomość języka obcego. Władający językiem angielskim na poziomie średnim i słabym otrzymywali o 30% mniejsze dochody niż koledzy znający angielski na poziomie bardzo dobrym.

Podsumowując rok 2005, średnia płaca w transporcie, logistyce i spedycji wyniosła 2 500 PLN. Według Internetowego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków była najwyższa w dziale sprzedaży (2 575 PLN). Dochody pracowników branży LTS na Mazowszu były wyższe niż w pozostałej części kraju. Lepiej zarabiało się w dużych firmach i w tych z przewagą kapitału zagranicznego. Wyższe wykształcenie i znajomość dwóch języków gwarantowały również wyższy poziom wynagrodzenia.

e-Logistyka.pl 

 A ile Ty zarabiasz, Logistyku? Podyskutuj na forum

Poprzedni artykuł
Następny artykuł