9.3 C
Warszawa
środa, 28 lutego, 2024

IT w Logistyce – sprawozdanie z konferencji

Jako czynniki wpływające w największym stopniu na zmiany w dzisiejszych przedsiębiorstwach wymieniono:

 • Konieczność ciągłej redukcji kosztów
 • Wzrost znaczenia nowych rynków
 • Rosnące znaczenie nowych produktów i innowacji

Te czynniki powinny zawierać się w strategii zarządzania łańcuchem dostaw.

Kolejne punkty prezentacji stanowiły opis nowoczesnych technologii i procesów wykorzystywanych w logistyce:

 • planowanie sieci logistycznych (wykorzystywane m.in. do racjonalizacji dystrybucji, również jako następstwo połączenia przedsiębiorstw)
 • wykorzystywanie map procesów logistycznych (m.in. do identyfikacji punktów krytycznych łańcucha, identyfikacji punktów możliwych usprawnień i optymalizacji procesów)
 • outsourcing operacji logistycznych (jako przyczyny autor wymienił tutaj m.in. konieczność redukcji kosztów i wykorzystania kapitału operacyjnego w innych obszarach, polepszenie poziomu obsługi klienta; co ważne autor nie rozumie tutaj outsourcingu jako np. powierzenie dostawcy wyłącznie zarządzania magazynem, ale usługę kompleksową polegającą na przekazaniu dostawcy odpowiedzialności za dystrybucję, zasoby, technologie, systemy informatyczne, itd.)
 • systemy zarządzania magazynem (ang. WMS) (jako korzyści wynikające z wykorzystania tego typu systemów wymieniono: bezbłędność dostaw, produktywność zasobów i optymalizacja procesów, dostęp do danych w czasie rzeczywistym, lepszą obsługę klienta poprzez m.in. planowanie dostaw, rezerwację). Niektóre potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia systemu WMS określono na poziomie:
  • Redukcja zapasów: 15 – 30%
  • Optymalizacja prac: 10 – 20%
  • Wykorzystanie powierzchni: 10 – 20%
  • Naprawy: 0 – 10%
  • Zniszczenia: 25 – 50%
  • Dokładność dostaw: 10 – 50%
  • Błędne dane: 10 – 99%
 • system zarządzania transportem (umożliwiający obniżenie kosztów transportu nawet o 20%)
 • RFID (ang. Radio Frequency Identification) (technologia ta jest obecnie coraz popularniejsza ze względu na obniżające się koszty etykiet i czytników, zaakceptowanie jej przez głównych rynkowych graczy, większą wydajność i rozwój technologii, a także konieczność dostosowania do nowych praw odnośnie śledzenia przepływu produktów) 

W kolejnej prezentacji swoje rozwiązania (system Softlab SQL) zaprezentował Bogusław Tober z Softlab. System ten wg autora cechuje się dużą możliwością konfiguracji (m.in. funkcjonalności biznesowych, wizualizacji, praw dostępu) przez konsultantów lepiej znających potrzeby klienta niż programiści. To umożliwia lepsze dopasowanie systemu do potrzeb klienta.

Autor zaprezentował ciekawą funkcję, zastosowaną w Softlab SQL, tzw. linię minimalnych stanów wyrobów gotowych na magazynie (w dniach sprzedaży). Stan minimalny prezentowany użytkownikowi odpowiedzialnemu za zarządzanie zapasami, jest wyznaczany na podstawie modeli zachowań historycznych grup wyrobów gotowych. Funkcja ta może również prezentować stan surowców i materiałów.

Powiązane z tą funkcjonalnością jest planowanie zaopatrzenia w systemie. Z systemu są generowane użytkownikowi propozycje zamówień. Obliczane są tak aby w dniu dostawy stan zapasów był większy od obliczonego przez system minimalnego stanu (zależnie od konfiguracji systemu).

Zaprezentowano również przykład wdrożenia systemu u polskiego dystrybutora sprzętu RTV i AGD. Rozwiązanie zastosowane na magazynie wysokiego składowania (MWS) oparto na:

 • Systemie Softlab SQL
 • module do zarządzania magazynem pozwalającego na automatyzację pracy
 • mechanizmów Business Intelligence pomocnych przy optymalizacji magazynu
 • terminalach radiowych.

Udało się wyeliminować tutaj m.in. korzystanie z papierowych dokumentów wewnętrznych na magazynie, pustych przebiegów, błędów dzięki zastosowaniu automatycznej identyfikacji.

W dalszej części prezentacji autor przedstawił również rozwiązanie wspomagające pracę przedstawicieli handlowych w terenie. Rozwiązanie firmy Softlab składa się z:

 • urządzeń mobilnych
 • Platformy Mobilnej – modułowe rozwiązanie mobilne zintegrowane z Softlab SQL
 • Replikatora – konfigurującego i nadzorującego wymianę danych z systemem centralnym
 • Zintegrowanego mechanizmu dystrybucji konfiguracji.

Rozwiązanie to pozwala zdalnie m.in. na wprowadzanie i modyfikowanie zamówień, wprowadzanie nowych klientów, rozliczanie handlowców z kosztów, dostęp do danych księgowych. Dodatkową funkcjonalnością Platformy Mobilnej jest dostęp do raportów. Z urządzenia mobilnego wysyłane jest żądanie przygotowanie raportu z określonymi parametrami. Raport po przygotowaniu w systemie centralnym jest wysyłany na urządzenie mobilne (m.in. w formatach xls, doc, html, pdf, txt).

Kolejna prezentacja dotyczyła elektronicznego kodu produktu i systemu GS1 (www.gs1pl.org, wcześniej znanego jako EAN i UCC). Prezentację prowadził Grzegorz Sokołowski z poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Technologia ta zakłada zapisywanie kodów produktów w tagach EPC zbudowanych w technologii RFID (składają się z anteny i procesora). Tagi EPC zawierają generalnie te same dane co kod kreskowy, rozszerzając je jednakże o numer seryjny. Dzięki temu przykładowo każda butelka wyprodukowanego napoju będzie miała swój indywidualny numer. Jako korzyści wynikające ze stosowania tego typu rozwiązań autor wymienił m.in. poprawienie efektywności i możliwość monitorowania łańcucha dostaw. Technologia ta jest wykorzystywana w ramach sieci EPCglobal skupiającej producentów towarów i dostawców rozwiązań IT (głównie firmy z USA, w Polsce 11 uczestników; więcej informacji na www.epcglobal.pl). Bazą uczestników w danym kraju administruje krajowa organizacja GS1 (w Polsce jest to ILIM).

Całość systemu jest oparta na bazach danych EPCIS, poprzez które firmy prezentują w sieci wykorzystywane przez siebie kody produktów. Na wyszukanie takiego kodu w całej sieci EPCglobal pozwala usługa o nazwie ONS (odpowiednik DNS w Internecie). W ten sposób towar po zeskanowaniu zostaje zidentyfikowany w miejscu jego skanowania.

W dalszej części prezentacji przedstawiono przykłady zastosowania tej technologii. Ciekawym zastosowaniem jest umieszczenie anten na półkach w sklepie (tzw. inteligentne półki). W momencie gdy klient weźmie dany produkt z półki, system magazynowy otrzymuje automatycznie informację o zmniejszeniu się stanu zapasów. Dalej oczywiście taka informacja może być przekazana do systemu zamówień celem uzupełnienia zapasów. Inwentaryzacja w takim systemie jest również bardzo prosta.

Innym przykładem zastosowania tagów EPC jest umieszczanie w supermarketach bramek, które automatycznie skanują zawartość koszyka klienta bez potrzeby skanowania każdego z produktów oddzielnie.

Na zakończenie autor poinformował o przygotowywanym laboratorium EPC w ILIM w Poznaniu. Laboratorium to będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Będzie pokazywać jak technologia EPC działa w praktyce. Laboratorium będzie otwarte najprawdopodobniej na początku 2008 roku.

W następnej prezentacji Tadeusz Popkowski przedstawił wrocławską uczelnię Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu. Uczelnia ta współpracuje z grupą francuskich szkół, dzięki czemu po ukończeniu studiów otrzymuje się dyplom polski i francuski. Nauka na uczelni trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem tytuł licencjata. Kształcenie odbywa się w ramach dwóch specjalności  Logistyka oraz Transport i Spedycja.

Przedostatnią już prezentację przedstawił Piotr Cyplik z ILIM. Prezentacja dotyczyła przeprowadzonego projektu doradztwa w zakresie zarządzania zapasami. Projekt ten przeprowadził ILIM we współpracy z dostawcą oprogramowania Scala Business Solutions dla klienta Grundfos Pompy. Genezą projektu były problemy firmy Grundfos Pompy z nadmiernymi zapasami. W trakcie projektu opracowano zatem koncepcję zarządzania zapasami dostosowaną do specyfiki klienta i opracowano na jej podstawie koncepcję rozwiązania informatycznego.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzono następujące działania:

 • Identyfikacja istniejących ograniczeń w procesach zarządzania zapasami
 • Zdefiniowanie na potrzeby zarządzania zapasami jednorodnych grup asortymentowych
 • Zlokalizowanie punktu rozdzielającego
 • Analiza zapasów – wyznaczenie poziomów zapasu zabezpieczającego, rotującego i nadmiernego
 • Wskazanie kierunków możliwych usprawnień obszaru zarządzania zapasami.

Analiza zapasów, jak opowiadał o tym autor prezentacji, polegała na przeprowadzeniu analizy ABC, a następnie na nałożeniu na nią analizy częstotliwości pobrań i analizy CVA (ang. Critical Value Analysis) -> analiza CVA polega na wyróżnieniu następujących grup asortymentu:

 • Wyroby o najwyższym priorytecie (zawsze w zapasie)
 • Wyroby ważne (dopuszczalne wystąpienie niewielkich braków magazynowych)
 • Wyroby o średnim priorytecie (dopuszczalne wystąpienie okresowych braków)
 • Wyroby o niskim priorytecie (potrzebne, ale mogą występować braki w magazynie)

W czasie projektu wykorzystano wyniki powyższych analiz i zoptymalizowano na ich podstawie m.in. poziom obsługi klienta, określono lokalizacje na podstawie poziomu rotacji, ustalono istotność poszczególnych pozycji asortymentowych.

Przy analizie struktury zapasów wykorzystano mierniki odnoszące poziom zapasów do zapasu całkowitego: zapas rotujący / zapas całkowity, zapas bezpieczeństwa / zapas całkowity, zapas nadmierny / zapas całkowity.

Po stworzeniu koncepcji zarządzania zapasami, przystąpiono do dopasowania aplikacji Scala. Nie decydowano się na zmianę oprogramowania gdyż klient już znał Scalę. Kwestia pobierania danych do analiz również zadecydowała o pozostaniu przy tym oprogramowaniu, gdyż odbywałaby się w tym samym systemie. Uniknięto zatem kosztownego interfejsowania i długiego czasu dostępu do danych.

Podstawową funkcją aplikacji było automatyczne generowanie listy asortymentów do zamówienia na podstawie prognoz sprzedaży. Autor zwrócił uwagę na dokładną parametryzację systemu, gdyż od tego uzależnione jest precyzyjne dopasowanie poziomu zakupów do struktury zapasów jaki chciano osiągnąć. Najmniejszy nawet błąd, jak chociażby zamienne rozumienie wskaźników POK1 i POK2, mogłoby doprowadzić do zbyt dużego poziomu zapasów.

Wynikiem przeprowadzonego projektu była redukcja poziomu zapasów w Grundfos Pompy o 50% bez pogorszenia obsługi klienta. Przy okazji klient odnotował zwiększenie poziomu sprzedaży. Poziom dostaw bezpośrednich od dostawcy do Grundfos Pompy zwiększył się z 52% do 62% w ciągu 6 miesięcy (warto zaznaczyć iż w przypadku samodzielnej dostawy dokonanej przez dostawcę, klient nie ponosił kosztów transportu). Nakłady na projekt doradczy zwróciły się klientowi już po 3 miesiącach.

Ostatnią prezentację przedstawił Mateusz Borowiecki z Opti-Buy Purchasing Services. Autor rozpoczął prezentację od zdefiniowania pojęcia aukcji odwrotnej (tzw. zakupowej). Jest to mianowicie „dynamiczny proces negocjacji, odbywający się pomiędzy wcześniej wybranymi dostawcami i dotyczący przedmiotu aukcji, precyzyjnie określonego przez Kupującego”. Autor wyraźnie zaznaczył tutaj odmienność tego typu aukcji od aukcji odbywających się na znanych portalach jak ebay, czy allegro. Średnia oszczędność wynikająca ze stosowania aukcji elektronicznych na rynku amerykańskim to 14,36% ceny wyjściowej. Generalnie oszczędności wynikłe ze stosowania aukcji elektronicznych to:

 • Redukcja ceny zakupu średnio od 5 do 20%
 • Zmniejszenie czasu potrzebnego na wybór dostawcy nawet do 40%

Nie bez znaczenia jest również uzyskana przejrzystość procesu zakupowego poprzez:

 • Doskonałą archiwizację zdarzeń aukcyjnych i ofert
 • Dobre ustrukturyzowanie pracy
 • Dodatkowo dostawcy otrzymują informację czy ich oferty były konkurencyjne.

W dalszej części prezentacji autor skupił się na opisie platformy Opti-Buy easyRFx. Przedstawiono studium przypadku dotyczące poszukiwania ofert na usługę transportu międzynarodowego na trzech trasach. Proces zakupowy polegał na zdefiniowaniu przedmiotu aukcji (usługi transportowej) i specyfiki dostawców którymi byłby zainteresowany właściciel aukcji (m.in. zakres obsługiwanych tras, obsługa ADR, certyfikat ISO). Kolejnym etapem było zaproszenie do platformy potencjalnych dostawców.

W czasie prezentacji zalogowano się do platformy i przedstawiono formatkę, którą uzupełnia dostawca. Atutem platformy jest wymóg na oferentach dostarczenia dokładnie takich danych jakich potrzebujemy, sformatowanych w sposób przez nas określony.

Dostawca po uzupełnieniu danych otrzymuje informację o swoim wyniku punktowym, wyliczanym na podstawie zdefiniowanego przez właściciela aukcji algorytmu. Na podstawie tego wskaźnika następuje wstępna selekcja dostawców.

Kolejnym etapem jest już licytowanie stawek na poszczególne trasy wylistowane w specyfikacji aukcji.

Wg autora prezentacji system jest bardzo łatwo modyfikowalny. Istnieje możliwość włączenia go w firmowy Intranet, czy też stronę www klienta, chociaż cały serwis i tak znajduje się na serwerach firmy Opti-Buy Purchasing Services.

Podsumowując, w czasie 1 godzinnej aukcji można zebrać nawet 100 ofert wykorzystując to narzędzie. W aukcji wcześniej koordynowanej przez autora prezentacji udało się zredukować cenę o 40%.

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
318ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili