Żuraw kolejowy

  Żuraw kolejowy (ang. Raillway crane), jest to specjalistyczny pojazd kolejowy wykorzystywany do przemieszczania poziomego/pionowego ładunków. Używa się go do prac remontowych, gospodarczych, ładunkowych, budowlanych jak i do usuwania skutków katastrof kolejowych. W większości posiadają swój własny napęd, dzięki któremu mogą przemieszczać się z niewielką prędkością po miejscu pracy. Na miejsce pracy transportowany jest za pomocą pojazdu trakcyjnego, najczęściej lokomotywy spalinowej.

  Rodzaje napędów:

  • ręczny – używany do celów gospodarczych,
  • spalinowy,
  • spalinowo-elektryczny,
  • parowy (Wycofany w II połowie lat 80).

  źródło: http://enkol.pl/%C5%BBuraw_kolejowy