Żegluga nieregularna

    W żegludze nieregularnej nie ma stałych linii żeglugowych. Każdy rejs statku zależy od popytu. Żegluga ta przewozi w 100 % ładunki masowe – zboża, węgiel, oleje, drewno – nie opakowane. Ceny są absolutnie umowne – na każdy rejs należy uzgadniać cenę z przewoźnikiem. Porozumienie między nimi to umowa czarterowa.