DDP (Delivered Duty Paid) – dostarczony, cło opłacone (oznaczone miejsce przeznaczenia).

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.