18 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

CIF (Cost, Insurance and Freight) – koszt, ubezpieczenie i fracht (oznaczony port przeznaczenia).

W porównaniu do formuły CFR, zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony jedynie o zawarcie umowy ubezpieczenia i pokrycie jego kosztów oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia, aby mógł on, w przypadku uszkodzenia czy utraty towaru, dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Pozostałe obowiązki stron takie jak w CFR.