015-CIP

CIP Carriage and Insurance Paid – sidziba kupującego

Sprzedający: obowiązki jak w 014

Kupujący: reszta kosztów