013-CIP

CIP Carriage and Insurance Paid – wskazany terminal, franco magazyn odbiorcy, towar oclony.

Sprzedający:

  • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia, organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do magazynu odbiorcy, łącznie z odprawą celną przywozową odprawa celną przywozowa, dokumenty i opłaty przywozowe,

Kupujący:

  • reszta kosztów,