012-CPT

CPT Carriage Paid To – wskazany terminal, franco magazyn odbiorcy, towar nie oclony.

Sprzedający:

  • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia, organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do magazynu odbiorcy,

Kupujący:

  • reszta kosztów,