011-CIP

CIP Carriage and Insurance Paid  – granica kupującego, towar oclony.

Sprzedający:

  • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
  • organizacja i koszty transportu łącznie z wyładunkiem-od bazy przesyłek zbiorczych w miejscu przeznaczenia,
  • koszty odprawy celnej przewozowej jak i opłat przywozowych łącznie z załatwieniem dokumentów przywozowych,

Kupujący:

  • reszta kosztów,