007-CIP

CIP Carriage and Insurance Paid – granica sprzedającego.

Sprzedający:

  • opłata wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe,
  • koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru,
  • załatwienie dokumentów tranzytowych.

Kupujący:

  • ponosi wszystkie koszty od granicy